HomeInfrastructuurIndustriecluster Rotterdam kan 5% kosten besparen door meer samenwerking in elektriciteit en nutsvoorzieningen
Luchtfoto haven Rotterdam

Industriecluster Rotterdam kan 5% kosten besparen door meer samenwerking in elektriciteit en nutsvoorzieningen

Het industriecluster in Rotterdam kan 5% kosten besparen door het optimaliseren van het gebruik van elektriciteit en nutsvoorzieningen tussen bedrijven. Dit blijkt uit een eerste scan van het  Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa Electric Corporation. Zij doen een haalbaarheidsstudie naar het vergroten van cross-industry integratie om zo bij te dragen aan regionale decarbonisatiedoelstellingen.  

Individuele bedrijven in de petrochemische industrie hebben over het algemeen hun eigen activiteiten sterk geoptimaliseerd. Maar zorgen over de onthulling van vertrouwelijke informatie weerhoudt hen er vaak van om ‘over de schutting’ te kijken en samen te werken met andere bedrijven in een industrieel cluster, ook al kan dit nog meer energie- en grondstoffenbesparingen opleveren. Het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa willen deze barrière doorbreken door het vertrouwelijk delen van gegevens en diepere integratie binnen het cluster te faciliteren om de grote potentiële efficiëntiewinst van het optimaliseren van de productie binnen hele industriële clusters te ontsluiten.

Door de integratie van meerdere nutsvoorzieningen, zoals warmte, elektriciteit en waterstof, kan de industriële flexibiliteit worden verhoogd. De twee bedrijven hebben al een pre-haalbaarheidsstudie afgerond waarbij gebruik is gemaakt van computersimulaties en vergelijkingen met activiteiten in het industriële cluster van de Rotterdamse haven om mogelijke besparingen op een aantal nutsvoorzieningen te identificeren. Dit werd gecombineerd met diepgaande workshops en rondetafelgesprekken met verschillende bedrijven die actief zijn in het gebied.

De pre-haalbaarheidsstudie toonde tot 5% efficiëntieverbeteringen door een betere afstemming van het gebruik van elektriciteit, warmte, stoom en grondstoffen zoals water en industriële gassen, wat resulteerde in lagere kosten en een kleinere CO2-voetafdruk. Op de lange termijn kan een verdergaande integratie en optimalisatie binnen het industriële cluster besparingen opleveren die kunnen oplopen tot 10%.

Na deze veelbelovende eerste evaluaties zijn het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa nu een haalbaarheidsstudie gestart met verschillende petrochemische en energiebedrijven in het cluster om concrete use cases te definiëren op basis van bestaande activiteiten. De eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie worden eind 2023 verwacht. Als deze positief genoeg zijn, is de volgende stap het ontwikkelen van plannen voor het uitvoeren van praktijktesten met samenwerkende bedrijven in de haven vanaf 2024.

Delen:
Tags

monique@industrielinqs.nl