HomeTransitieKabinet trekt 9 miljard euro extra uit voor waterstof
waterstof

Kabinet trekt 9 miljard euro extra uit voor waterstof

De ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) willen nog meer inzetten op waterstof. Het kabinet subsidieert elektrolyse en wil met subsidies en een verplichting het gebruik van hernieuwbare waterstof vanaf 2026 stimuleren. Het kabinet heeft hiertoe negen miljard euro gereserveerd via het Klimaatfonds.

Het kabinet richt actief op de import van waterstof. In de afgelopen maanden werden diverse bilaterale overeenkomsten gesloten voor het realiseren van waterstofcorridors. Nu geeft het kabinet aan dat het ook de vraag en het aanbod in Nederland verder wil ondersteunen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 ten minste 4 Gigawatt aan elektrolysecapaciteit heeft. Dit moet zijn verdubbeld in 2032. De haalbaarheid is afhankelijk van de uitrol van windenergie op zee, de uitbreiding van energie-infrastructuur en de vraag naar elektriciteit van gebruikers zoals de industrie.

Extra subsidies

Het kabinet richt zich als eerste stap op het vergroten van het aanbod van hernieuwbare waterstof met verschillende subsidies. Bovenop de subsidies die al bestaan voor elektrolyse (zoals SDE++ en IPCEI), stelt het kabinet in 2024 nog €1 miljard extra beschikbaar. Voor de jaren daarna reserveert het kabinet €3,9 miljard voor opschaling van hernieuwbare waterstof. Het Programma Energiehoofdstructuur gaat ervoor zorgen dat er plekken in Nederland worden aangewezen voor elektrolysers. Door het verlenen van €300 miljoen subsidie onder het H2Global-intiatief, krijgt de import van waterstof richting Noordwest-Europa een grote boost. Ook werkt het kabinet aan de nodige infrastructuur voor transport en opslag van waterstof.

Verplichtingen

Het gebruik van waterstof in de industrie en in het vervoer wordt gestimuleerd met zowel subsidies als verplichtingen. Vooruitlopend op een akkoord binnen de Europese Unie over bindende waterstofdoelen, wil het kabinet dat de industrie steeds meer hernieuwbare waterstof gaat gebruiken. Verder wil het kabinet de investeringen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van hernieuwbare waterstof aantrekkelijker maken. Daarom verkent het ministerie de invoering van subsidies voor waterstofgebruikers die de kosten voor ombouw van installaties of het gebruik van hernieuwbare waterstof moeten dekken.

Kamerbrief

Het kabinet heeft deze plannen in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit najaar komt het kabinet met uitgewerkte voorstellen voor de verschillende subsidies en verplichtingen uit het Klimaatfonds. De komende maanden laat het daarvoor nog een extern onderzoek en meerdere marktconsultaties uitvoeren.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl