HomeTransitieNederlandse Waterstof Delta vraagt Groeifondssubsidie aan voor Battolyser
Overhandiging plan BAttolyser Nationaal Groeifonds

Nederlandse Waterstof Delta vraagt Groeifondssubsidie aan voor Battolyser

Het consortium De Nederlandse Waterstof Delta heeft een subsidie-aanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds om de maakindustrie voor elektrolysers een steun in de rug te geven. De 12 consortiumpartners van de Nederlandse Waterstof Delta overhandigden het plan ook aan de kamerleden Bontenbal (CDA), Boucke (D66) en Erkens (VVD).

Het plan heeft tot doel om de productie van apparatuur die nodig is voor de productie van groene waterstof in Nederland te realiseren. De Nederlandse Waterstof Delta wil vanaf 2026 jaarlijks 1 gigawatt aan installaties leveren. Daarmee kan het de helft van alle installaties leveren die Nederland nodig heeft voor het behalen van de tussentijdse klimaatdoelen in 2030. De installaties werken op basis van een unieke Nederlandse waterstofbatterij, de Battolyser. Deze technologie, die is ontwikkeld bij de TU Delft, kan elektriciteit opslaan en groene waterstof produceren uit hernieuwbare elektriciteit. Het systeem kan waterstof produceren als er veel wind- en zonne-energie beschikbaar is en elektriciteit leveren aan het net als er een tekort is aan elektriciteit doordat er weinig wind- en zonne-energie is.

Subsidie

Battolyser Systems kondigde in november aan dat het serieuze plannen had voor de bouw van een fabriek voor elektrolysers in de Haven van Rotterdam. Het bedrijf stelde toen in 2023 de definitieve investeringsbeslissing te nemen. Of Battolyser de investering van ongeveer 100 miljoen euro laat doorgaan, hangt mede af van of het bedrijf aanspraak kan maken op een Europese of nationale subsidie. Battolyser wil de fabriek in 2024 operationeel hebben. De Nederlandse Waterstof Delta geeft nu aan dat de productie in 2026 moet zijn gerealiseerd. De nieuwe faciliteit zou worden gebouwd in het Merwe-Vierhavengebied (M4H).

Schakel

Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is de maakindustrie de ontbrekende schakel in de Nederlandse waterstofeconomie. Op de Maasvlakte worden bijvoorbeeld wel fabrieken gebouwd die groene waterstof maken, maar de apparatuur daarvoor wordt nu nog niet in Nederland gemaakt. Zo is Shell gestart met de bouw van het project Holland Hydrogen I. Met de bouw van de elektrolyserfabriek zou Nederland onafhankelijker worden in de waardeketen voor waterstof.

H2 Innovation Hub

De subsidieaanvraag voor het Groeifonds is ook bedoeld voor onderzoek en de opschaling van toeleveranciers voor een brede maakindustrie. Daarnaast zal er ook worden geïnvesteerd in een zogenoemde H2 Innovation Hub waar bedrijven, start-ups, scale-ups, investeerders, onderzoekers en overheid elkaar kunnen ontmoeten om kennis te delen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Ook technische opleidingen krijgen een plek in deze nieuwe cluster in het Merwe-Vierhavengebied.

Deze ontwikkeling past binnen een bredere herontwikkeling van het M4H gebied door het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente, zoals dit eerder gebeurde met het RDM-terrein. De bredere strategie achter deze ontwikkelingen is om van dit Rotterdam Makers District een bruisend cluster van duurzame maakindustrie te realiseren.

Consortium

Het plan is overhandigd aan de drie genoemde kamerleden omdat zij zich hard maken voor het belang van de versnelling van de waterstofeconomie en daarbij bijzonder oog hebben voor de maakindustrie die nodig is om de doelen te realiseren.

Het consortium De Nederlandse Waterstof Delta bestaat uit Battolyser Systems, Havenbedrijf Rotterdam, Platform Zero, Didak, Agfa Gevaert, Madern International, VSPARTICLE, Demcon, Technische Universiteit Delft, Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en InnovationQuarter.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl