HomeVeiligheidNLHydrogen brengt veiligheidskwesties waterstof in kaart
waterstof

NLHydrogen brengt veiligheidskwesties waterstof in kaart

De afgelopen vier jaar heeft een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, kennisinstellingen, veiligheidsregio’s en overheidsdiensten veiligheidskwesties rondom waterstof onderzocht. Binnen het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) zijn veiligheidskwesties rond de productie, opslag, distributie en het gebruik van waterstof geïnventariseerd.

Het samenwerkingsverband heeft de belangrijkste uitdagingen voor de grootschalige introductie van waterstof in kaart gebracht. Dat gaat om:

– uniforme vergunningverlening;

– incidentbestrijding en risicobeheersing voor hulpverleners;

– wet- en regelgeving;

– uniform risicobeeld

Alle informatie is gepubliceerd op de website van NLHydrogen (https://nlhydrogen.nl/veiligheid/). Samen met Deltalinqs was NLHydrogen initiatiefnemer van het programma.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl