HomeGrondstoffenOlie en gasNobian en Element NL sluiten samenwerkingsverband
Samenwerking Nobian Element NL

Nobian en Element NL sluiten samenwerkingsverband

Nobian en Element NL gaan samenwerken om te kijken of en hoe er op verschillende vlakken kennis uitgewisseld kan worden. Dat gaat bijvoorbeeld om kennisdeling over het gebruik van de ondergrond, energieverduurzaming, energietransitie en omgevingsmanagement. Ook gaan de twee partijen samenwerken op het gebied van waterstof.

Element NL is de branchevereniging van bedrijven in Nederland die een winningsvergunning hebben voor het opsporen en winnen van aardgas. Het is de opvolger van de Nogepa. Nobian is geen olie- of gasbedrijf maar de mijnbouwactiviteiten voor het winnen van zout zijn vergelijkbaar met die van de aardgassector. Daarom zien de partijen voordelen op het gebied van kennisuitwisseling op het gebied van productie, de ondergrond, infrastructuur, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast liggen de ambities op het gebied van waterstof van de Element NL-leden en Nobian op één lijn. Ook zijn de belangen van de branchevereniging voor aardgasproducenten en Nobian veelal gelijk. Beide partijen zijn overlegpartner van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gemeenschappelijke thema’s

Gemeenschappelijke thema’s bestaan onder andere uit mijnbouwkundige processen, energieverduurzaming en de energietransitie en ook omgevingsmanagement. De samenwerking kan verder bestaan uit het delen van technische en technologische ontwikkelingen, opleiden, operationele, beleidsmatige en juridische kennis en het voeren van gezamenlijk overleg met externe partijen en overheden. Daarvoor sluiten medewerkers van Nobian het komende jaar aan bij werkgroepen en comittees van Element NL.

Over een jaar evalueren Element NL en Nobian de samenwerking.

Delen: