HomeUtilitiesEnergieNoodluchtcompressor USG onderdeel virtuele energiecentrale

Noodluchtcompressor USG onderdeel virtuele energiecentrale

USG stelt sinds kort flexibel vermogen beschikbaar aan aggregator Next Kraftwerke. De utilities-leverancier van Chemelot biedt zijn noodluchtcompressor aan TenneT aan als flexibel noodvermogen. Bij een overschot aan elektriciteit start TenneT de compressor op.

USG zag in een haalbaarheidsstudie dat K2001, een noodluchtcompressor, geschikt is voor inzet als flexcontract. In principe stelden de benodigde werkzaamheden niet zo veel voor: het realiseren van een beveiligde externe communicatie, het installeren van een flexbox en het maken van een besturingskoppeling met K2001.  Dat was volgens sustainability engineer Sonny Schepers toch iets te eenvoudig gedacht: ‘In werkelijkheid bleek het toch wat ingewikkelder.’

Schepers: ‘We liepen bij dit project toch tegen de nodige zaken aan. Zo bleek de oorspronkelijke aggregator niet in staat de minimale poolgrootte van twintig megawatt vol te krijgen. Uiteindelijk stapten we over naar een nieuwe aggregator, vervingen we twee keer de elektriciteitsmeter en moesten we twee keer de management of change-procedure doorlopen. Maar de aanhouder wint en gelukkig hebben we alles kunnen oplossen waardoor K2001 vanaf 1 juli meedraait in de flexpool van Next Kraftwerke. In dit hele proces hebben we een hoop geleerd waardoor we een volgend flexproject een stuk sneller kunnen realiseren.’

Aggregator Next Kraftwerke verzamelt de flexibiliteit van verschillende industriële klanten in Nederland. Dit geaggregeerde vermogen biedt men vervolgens als pool aan TenneT aan. De virtuele energiecentrale van Next Kraftwerke verbindt alle units in de pool via het centrale besturingssysteem. In ruil voor het beschikbaar stellen van flexibel vermogen ontvangt USG een vergoeding.

Hoe werkt het?

Noodluchtcompressor K2001 staat altijd stand-by en USG test de installatie wekelijks om er zeker van te zijn dat hij werkt als dat noodzakelijk is. Tijdens deze test zet USG K2001 in omloopbedrijf en kijken de experts of alles naar behoren functioneert. Met een elektrisch vermogen van twee megawatt verbruikt K2001 significant veel elektriciteit. Next Kraftwerke biedt K2001 aan als flexibel noodvermogen, waardoor TenneT toestemming krijgt om K2001 te starten bij een significant overschot van elektriciteit op het landelijk netwerk.

Als TenneT dit contract inroept, werkt USG het testprotocol af dat ze normaliter op een ander tijdstip zou uitvoeren. Daarmee zet de utilitiesleverancier een tijdelijk elektriciteitsoverschot op een zinvolle manier in. De verwachting is dat TenneT dit contract maar vijf tot tien keer per jaar voor maximaal één uur inzet. USG ontvangt van TenneT een vergoeding voor elk uur dat K2001 beschikbaar is.

Meer potentie

Schepers ziet op Chemelot meer potentie voor dit soort projecten. ‘Mogelijk kan USG Demand Side Response voor Chemelot centraal aansturen. Dit kleine project is een mooi begin om ervaring mee op te bouwen en Chemelot partijen te overtuigen van de mogelijkheden. Het mes snijdt aan twee kanten: de kosten van elektriciteitsinkoop worden verlaagd en je draagt bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet.’

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl