HomeArchiefOCI en Eneco stappen in NortH2
OCI en Eneco stappen in NortH2

OCI en Eneco stappen in NortH2

Het ambitieuze waterstofproject NortH2 verwelkomt Eneco en OCI als nieuwe partners. Het consortium heeft de ambitie om groene waterstofproductie in Nederland snel op te schalen. De partners zijn bereid flink te investeren, maar vragen de overheid wel het juiste beleidskader te creëren.

NortH2 richt zich op grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof naar industriële sectoren die moeilijk of niet kunnen elektrificeren. Nieuwe windparken op zee wekken daarvoor groene stroom op en kunnen qua capaciteit stapsgewijs uitgroeien. Van 1 GW in 2027, naar 4 GW tegen 2030, tot meer dan 10 GW in 2040. De elektriciteit van deze windparken gaat direct naar een waterstoffabriek in de Eemshaven. In 2040 wil het consortium op die manier één miljoen ton groene waterstof per jaar produceren.

Initiatiefnemers van NortH2 zijn Gasunie, Shell Nederland en Groningen Seaports. Eind 2020 sloten RWE en Equinor zich als partners aan. En nu dus Eneco en OCI. De samenwerking met OCI is gericht op het ontwikkelen van een waardeketen voor groene ammoniak en methanol. NortH2 levert daarvoor 1 GW groene waterstof aan de OCI-fabrieken in Nederland.

Beleidscondities

Shell, Equinor, RWE en Eneco hebben de ambitie om na de studiefase en met de steun van Groningen Seaports verder te gaan. Maar om een concrete investeringsbeslissing te kunnen nemen, moet nog wel aan enkele belangrijke beleidscondities worden voldaan. Zo moet er een uitrolpad komen van gecombineerde tenders – windenergie en waterstofproductie – met voldoende schaal. Dit verhoogt de investeringszekerheid en versnelt de kostenreductie. Daarnaast is er snelheid nodig bij het realiseren van aanlandingslocaties en infra voor stroom van windparken. Er is een snelle concretisering van beleid nodig om de industrie te helpen waterstof in te zetten.

Djewels

OCI is via het Djewels-project van Gasunie en HyCC ook al betrokken bij het aan elkaar knopen van een waardeketen met windenergie, waterstof- en methanolproductie. Bij Djewels gaat het om een 20 megawatt elektrolyser op Chemiepark Delfzijl die ongeveer 3.000 ton groene waterstof per jaar gaat maken. OCI-dochter BioMCN maakt er vervolgens e-methanol van door de groene waterstof te combineren met CO2 uit haar proces. Eerder deze maand maakten Gasunie en HyCC bekend de omgevingsvergunning voor het project rond te hebben. Ze verwachtenvoor het einde van dit jaar een finale investeringsbeslissing te nemen. Doel is dat de 20 MW waterstoffabriek in 2024 de eerste groene waterstof aan BioMCN zal leveren.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl