HomeTransitieOnshore test PosHYdon succesvol
Poshydon

Onshore test PosHYdon succesvol

PosHYdon heeft de onshore-test op het terrein van InVesta in Alkmaar succesvol afgetrapt. Later dit jaar zal ook de eerste productie van groene waterstof offshore starten.

In het project PosHYdon werken vijftien partners uit de keten samen om groene waterstof te produceren op een operationeel gasplatform op de Nederlandse Noordzee. Dit pilotproject integreert drie offshore energiesystemen (wind, aardgas, waterstof). Het op zee geproduceerde waterstof zal samen met aardgas via de bestaande pijpleiding naar land stromen. Het project dient als test voor de ontwikkeling van grootschalige productie van groene waterstof op zee.

Grootschalige windparken

Na deze testperiode op land zal de elektrolyser naar het Q13a-A platform, 13 kilometer uit de kust van Scheveningen vertrekken. De eerste offshore groene waterstofproductie staat gepland voor de start van het vierde kwartaal van dit jaar. ‘PosHYdon leert ons veel over de volgende stappen die gezet moeten worden richting veilige, grootschalige groene waterstofproductie uit wind op zee. Offshore groene waterstofproductie maakt het mogelijk om grootschalige windparken ver op zee te ontwikkelen’, zegt René Peters, Business Director Gas Technologies TNO en initiatiefnemer van het North Sea Energy Programma. Met behulp van windenergie kan gedemineraliseerd zeewater direct worden omgezet in groene waterstof.

Bijmengspecificaties

Het groene waterstof stroomt vermengd met aardgas via de bestaande gasleiding naar de kust. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daartoe de bijmengspecificaties verhoogd van 0,02 procent naar 0,5 procent waterstof. De elektrolyser krijgt een capaciteit van 1 MW en zal het windprofiel van windpark Luchterduinen volgen.

PosHYdon doet ook mee in een praktijkpilot voor Garanties van Oorsprong voor groene waterstof en de aanstaande migratie naar Europese waterstof-certificaten. Deze pilot, waarbij ook andere partijen aan kunnen sluiten, wordt gepland via HyXchange. Neptune Energy Netherlands (Eni) heeft eerder deelgenomen aan de HyXchange certificeringspilot in 2022.

Het Q13a-A-platform van Neptune Energy was het eerste volledig groene geëlektrificeerde platform in de Nederlandse Noordzee.

Video: Waterstofpilot op Noordzee

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl