HomeArchiefVideo: Waterstofpilot op Noordzee
waterstof

Video: Waterstofpilot op Noordzee

De eerste groene waterstofpilot op zee heeft de naam PosHYdon gekregen. Begin juli werd bekend dat het Q13a-A platform van Neptune Energy in Nederland voor de proef is geselecteerd. De pilot integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en waterstof. In een video laten de initiatiefnemers nu zien hoe het allemaal moet gaan werken.

De pilot is een initiatief van Nexstep, de Nederlandse Vereniging voor ontmanteling en hergebruik, en TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Het heeft als doel ervaring op te doen met het gebruik van een electrolyser op zee en het testen van het integreren van diverse energiesystemen.

Groene waterstof

Het plan is om een 1 megawatt-electrolyser in een zeecontainer op het platform te plaatsen. Het platform Q13a-A is hiervoor zeer geschikt. Het is een volledig geëlektrificeerde offshore platform in het Nederlandse deel van de Noordzee en ligt op zo’n 13 kilometer van de kust van Scheveningen. Om groene waterstof te kunnen maken, wordt zeewater op het platform omgezet in gedemineraliseerd water. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om de groene waterstof te produceren.

Momenteel vindt de engineering & design fase plaats. De eerste daadwerkelijke waterstofproductie wordt in de loop van 2021 verwacht. De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving en te zien wat de invloed van zout op de electrolyser is.

Lees hier een uitgebreid artikel over het project.

Delen:
Author