HomeTransitieOvereenkomsten voor versnelling waterstofcorridor Nederland-Duitsland
Intentieverklaring Nederland Duitsland waterstof corridor

Overeenkomsten voor versnelling waterstofcorridor Nederland-Duitsland

Nederlandse en Duitse infrastructuurbedrijven, energiebedrijven en overheden hebben vandaag overeenkomsten ondertekend over het ontwikkelen van een waterstofcorridor tussen Nederland en Duitsland en over het gebruik ervan.

De verschillende partijen in Nederland en Duitsland willen versneld grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur om de Nederlandse productie en import van waterstof te verbinden met de Duitse industrie. Daartoe ondertekenden de marktpartijen en overheden vandaag overeenkomsten. De  ondertekeningen vonden plaats tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander aan verschillende waterstofprojecten in het Duitse Noordrijn-Westfalen. Parallel aan het werkbezoek van de koning namen een veertigtal Nederlandse bedrijven deel aan een economische missie op waterstof onder leiding van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken.

Industriële afnemers

Gasunie-dochter Hynetwork Services en de Duitse netbeheerders Open Grid Europe en Thyssengas tekenden een samenwerkingsovereenkomst over de aansluiting van de nationale waterstofnetwerken tussen Nederland en Duitsland. Tijdens het aansluitend georganiseerde ‘H2 Connect event’ tekenden zes energiebedrijven, bp, Uniper, E.ON/Essent, Onyx Power, Equinor en ENGIE, een intentieverklaring waarin zij aangaven via Nederland waterstof te willen transporteren naar (industriële) afnemers in Duitsland, waaronder Noordrijn-Westfalen. Bovendien maakten het Duitse energiebedrijf EnBW en de Rotterdamse importterminal ACE Terminal daar bekend samen te willen werken om waterstof uit de geplande faciliteiten van ACE Terminal in de Rotterdamse haven aan de Duitse klanten te kunnen leveren.

Klimaatneutraal

Nederland heeft de ambitie om zowel als importeur, producent en exporteur van waterstof een belangrijke rol te spelen. In de energietransitie voorzien zowel Nederland als Duitsland een belangrijke rol voor waterstof. De deelstaat Noordrijn-Westfalen wil met behulp van waterstof een klimaatneutrale industriële regio ontwikkelen. Met waterstof moet de Duitse deelstaat de CO2-uitstoot met 25% verminderen en is daarbij voor ongeveer 70% afhankelijk van waterstofimport. Een betrouwbare aanvoer van waterstof tegen concurrerende prijzen is dus nodig.

Strategische kansen

Voor Nederland biedt dit strategische kansen om zich te ontwikkelen als energiehub voor waterstof naar Duitsland. Het tijdig beschikbaar zijn van grensoverschrijdende transport- en opslaginfrastructuur is daarbij essentieel en kan de basis vormen van een toekomstige Europese waterstofmarkt. Nederland en Duitsland werken samen aan een grensoverschrijdende groene waterstofketen. De buurlanden bouwen samen aan capaciteit voor productie en invoer, infrastructuur en extra kennis van duurzame waterstof.

Foto: Gasunie

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl