HomeTransitieOverheid en TenneT zetten in op batterijen
Optimale benutting van batterijsysteem

Overheid en TenneT zetten in op batterijen

Het kabinet stelt 416 miljoen euro beschikbaar voor het gebruik van batterijen bij grote zonneparken. Netbeheerder TenneT heeft daarnaast een voorstel gedaan om de transporttarieven voor batterijen aan te passen om de kosten te verlagen. Hierdoor wordt het makkelijker om batterijen in te zetten op het Nederlandse elektriciteitsnet en kunnen naar verwachting veel meer batterijen geïnstalleerd worden.

Batterijen bij zonneparken op land en op daken kunnen ervoor zorgen dat duurzaam opgewekte elektriciteit beter benut wordt. Op momenten dat er meer zonne-energie wordt opgewekt dan verbruikt, wordt elektriciteit tijdelijk opgeslagen en op momenten dat de zon niet of nauwelijks schijnt aan het stroomnet geleverd. Doordoor is er minder inzet van gas- en kolencentrales nodig tijdens die (avond)uren.

Klimaatpakket

Onderzoeksbureau CE Delft heeft op verzoek van het kabinet het nut en de noodzaak van subsidies voor batterijen onderzocht. Het onderzoeksbureau concludeert dat batterijen de goedkoopste en meest haalbare optie zijn om de CO2-uitstoot in 2030 verder te verlagen op momenten dat er minder aanbod is van duurzame elektriciteit op het elektriciteitsnet. De 416,6 miljoen euro is eerder door het kabinet gereserveerd als onderdeel van het klimaatpakket dit voorjaar. Naar verwachting kan er 160 tot 330 megawatt (MW) aan batterijvermogen geïnstalleerd worden met behulp van deze subsidie. Dit leidt tot een jaarlijkse CO2-reductie van 0,08 tot 0,17 megaton.

Lagere transporttarieven

TenneT heeft daarnaast een nieuwe contractvorm voorgesteld met lagere transporttarieven voor batterijen en andere flexibele capaciteit. De korting kan oplopen tot maximaal 65%. Hierdoor wordt het makkelijker om batterijen aan te sluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Uitbaters van batterijen die gebruik maken van deze contractvorm moeten de netbeheerder op verzoek helpen met het beperken van drukte op het elektriciteitsnet (netcongestie). Bijvoorbeeld door op momenten dat er veel elektriciteit wordt getransporteerd minder te laden of te leveren.

Naar verwachting zal de invoering van een nieuw tarief in het voorjaar van 2024 gereed zijn. Volgens onderzoek in opdracht van TenneT zal invoering van een nieuw tarief tot 2 tot 5 gigawatt (GW) aan nieuw batterijvermogen in 2030 kunnen leiden.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl