HomeInnovatieOverheid wil R&D uitgaven laten groeien tot 3% van het BBP
innovatie

Overheid wil R&D uitgaven laten groeien tot 3% van het BBP

Het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties gaan jaarlijks 5,7 miljard euro in innovatie investeren. Dat hebben de partijen vandaag afgesproken in het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027. Vandaag ondertekende minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat het Kennis- en Innovatieconvenant met meer dan dertig partners. Volgens Adriaansens onderstreept het KIC de kracht van publiek private samenwerking in Nederland.

Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op vijf sectoren (energietransitie, circulaire economie, gezondheid & zorg, landbouw/water & voedsel en veiligheid). Voor zowel de maatschappelijke impact als economische groei zijn sleuteltechnologieën, digitalisering en opschaling cruciaal. Om de activiteiten goed op elkaar af te stemmen, werken de partners van het KIC daarom samen via acht Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Dit zijn:

  • Klimaat en energie
  • Circulaire Economie
  • Landbouw, Water, Voedsel
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Digitalisering
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

In het KIC geven de partners aan welke middelen zij verwachten in te zetten. Vanuit het ministerie van EZK is onder andere de nieuwe Innovatieregeling voor Publiek Private Samenwerking (PPS-I) ingezet. Hiervoor is 180 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling volgt de PPS-Toeslagregeling op. De nieuwe PPS-Innovatieregeling is meer toegespitst op toepassingsgericht onderzoek. Hierdoor zijn de samenwerkingsprogramma’s ook beter toegankelijk voor het mkb.

De Nederlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedragen momenteel 2,3 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het kabinet wil dit aandeel laten groeien tot 3 procent.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl