HomeUtilitiesEnergieRIFT verwarmt 500 huishouden met Iron Fuel Technology

RIFT verwarmt 500 huishouden met Iron Fuel Technology

Startup  RIFT heeft de eerste stap gezet in de ontwikkeling van Iron Fuel Technology door  500 huishoudens te verwarmen zonder uitstoot van CO2. In 2022 werd de eerste 1 MW Iron Fuel Boiler installatie succesvol aangesloten op het warmtenet van Helmond.  Het uiteindelijke doel van RIFT is een CO2-neutraal alternatief voor energie-intensieve industrieën waar andere alternatieven niet toepasbaar zijn.

Iron Fuel Technology laat ijzer in een gecontroleerde omgeving roesten en ontroesten. In een ketelinstallatie wordt de ijzerbrandstof (ijzerpoeder) verbrand, waarbij een enorme hoeveelheid energie vrijkomt, zonder uitstoot van CO2 en met de laagste stikstof-emissies van alle brandstoffen. De roest, het enige restproduct van dit proces, wordt gemakkelijk getransporteerd naar een systeem voor de productie van ijzerbrandstof, waar het wordt ontroest met behulp van waterstof.

‘Dit is een ongelooflijke mijlpaal. Met RIFT willen we vanaf 2050 de CO2-uitstoot met 1 Gigaton per jaar reduceren, wat ongeveer overeenkomt met zeven keer wat Nederland nu op jaarbasis uitstoot. Met dit succes zetten we echt een stap in de goede richting’, aldus CEO Mark Verhagen.

Met de test zijn de cruciale beginselen van de Iron Fuel Technology succesvol en reproduceerbaar bewezen in een industriële omgeving. Dat betekent dat keer op een keer een stabiele vlam gecreëerd kon worden, met minimale uitstoot van CO2 en stikstof. En ook in de omzetting van roest naar ijzerpoeder kon de productkwaliteit gewaarborgd worden. De eerste van drie ontwikkelingsfasen richting commerciële implementatie is daarmee afgerond.

Met de succesvolle afronding van deze eerste fase is RIFT een stap dichter bij het op de markt brengen van de technologie. In de volgende fase zal RIFT de tweede generatie van zijn systemen bouwen en testen, waarbij gefocust wordt op massa-terugwinning, energie-efficiëntie en circulariteit.

Delen:

monique@industrielinqs.nl