HomeInnovatieShell publiceert overzicht samenwerking Nederlandse kennisinstellingen
Shell neemt Deense biogasproducent over

Shell publiceert overzicht samenwerking Nederlandse kennisinstellingen

Vandaag heeft Shell een overzicht gepubliceerd van de kennisuitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen Shell Nederland en Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat hierbij om het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek, het medefinancieren van leerstoelen, het begeleiden van PhD-studenten en sponsoring van projecten.

Eerder dit jaar kwamen de samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en kennisinstellingen en olie- en gasbedrijven in het nieuws. Vanuit verschillende instellingen klonken protesten om de samenwerkingen op te schorten. Begin dit jaar protesteerden klimaatactivisten op de Universiteit van Amsterdam tegen de samenwerking van de Universiteit met Shell. De activisten betichtten het bedrijf van greenwashing door middel van de samenwerking. De UvA besloot in februari voorlopig geen nieuwe projecten te starten met Shell of branchegenoten.

137 samenwerkingsverbanden

Shell geeft aan dat 98 procent van de projecten waarbij Shell Nederland betrokken is, zich richt op duurzame energie, volledig circulaire chemie of generiek onderzoek dat van toepassing is op zowel het huidige of het toekomstige energiesysteem.In totaal werkt het bedrijf in 137 samenwerkingsverbanden op academisch onderzoeksniveau. 99 van de projecten zijn direct gelieerd aan decarbonisatie, 36 aan generieke onderwerpen en 2 hebben een puur fossiele toepassing. Dit gaat om een onderzoek naar het schoonmaken van het water in oliezanden en één voor drijvende terminals voor vloeibaar aardgas (LNG).

Fossiele energie

Het bedrijf geeft aan dat het in alle onderzoeksprojecten de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit van NWO onderschrijft. Ook stelt Shell Nederland dat alle onderzoekssamenwerkingen met Nederlandse universiteiten zich zullen richten op kennis of oplossingen die bijdragen aan de energietransitie. Dat betekent dat Shell Nederland geen nieuwe onderzoekssamenwerkingen zal starten die zich alleen richten op fossiele energie. De twee lopende fossiele energie onderzoekssamenwerkingen zullen niet worden hernieuwd. Het bedrijf zal daarnaast regelmatig een overzicht geven van alle samenwerkingen.

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl