HomeInfrastructuurTunnel onder Waddenzee mogelijke oplossing om windparken aan te sluiten op land
lhyfe

Tunnel onder Waddenzee mogelijke oplossing om windparken aan te sluiten op land

Een 27 kilometer lange tunnel onder de Waddenzee is volgens alle betrokkenen in Groningen de beste oplossing om de offshore windenergie en op zee gemaakte waterstof in de Eemshaven aan land te brengen. Hiermee wordt de natuur in de Waddenzee zoveel mogelijk ontzien en hoeven er geen kabels en pijpleidingen in het gebied te worden gelegd.

Het  Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoek deed naar de aansluiting van windparken. Het gaat hierbij om de windenergiegebieden Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW, 0,7 gigawatt) en Doordewind (4 GW), evenals mogelijke toekomstige windparken bij de Eemshaven in Groningen. Zij kwamen tot tien mogelijke tracés waarvan sommigen tot fel protest van natuurbeschermers leidden. Zij willen niet dat belangrijke Natura 2000 gebieden, die dienen als rustgebied, worden doorkruist. Ook Ameland en Schiermonnikoog willen geen kabel onder hun eiland door.

Een aantal mogelijke opties is inmiddels afgevallen. Van de opties die over zijn kan de tunnel rekenen op steun van alle betrokken partijen. Zij dringen dan ook aan op verder onderzoek naar de haalbaarheid van een tunnel.

Een besluit over de route voor de aanlanding van kabels en leidingen wordt later dit jaar verwacht.

Delen:

monique@industrielinqs.nl