HomeArchiefTwee grote energieprojecten tijdens turnaround Total Antwerpen

Twee grote energieprojecten tijdens turnaround Total Antwerpen

Total Antwerpen is deze week begonnen met grootschalig onderhoud aan twee belangrijke productie-eenheden van de raffinaderij. Ook staan er verbeteringen van de energie-efficiëntie op het programma. Naar verwachting kunnen de installaties vanaf 10 november weer opstarten.

Twee grote verbeterprojecten springen in het oog. Zo verhoogt Total de efficiëntie van de verwarmingsoven van één van de twee atmosferische destillatie-eenheden met drie procent. Deze eenheden scheiden ruwe aardolie in verschillende tussenproducten, zoals nafta, kerosine en gasolie, en vragen veel energie.

Daarnaast elektrificeert Total een grote machine voor één van beide katalytische krakers. In de nabije toekomst kan deze worden aangedreven met groene elektriciteit. De kraker kan zo op een groenere manier gasolie in lichtere componenten – benzine, jet fuel, diesel of huisbrandolie – breken.

Total verwacht met de twee verbeterprojecten jaarlijks dertigduizend ton minder CO2 uit te stoten. Het bedrijf investeert bijna vijftig miljoen euro in de turnaround en de verbeterprojecten. Er zullen ongeveer negenhonderd extra medewerkers op de site aan het werk zijn. Deze zullen in vaste teams werken om indien nodig het contactonderzoek vanwege Corona te vergemakkelijken.

Flexibiliteit

Drie jaar geleden rondde Total Antwerpen al twee enorme verbeterprojecten af. Het bedrijf investeerde toen in totaal 1,1 miljard euro in flexibiliteit van grondstoffen en producten. De raffinaderij wilde vooral flexibeler kunnen reageren op de vraag van de Europese markt; meer diesel en stookolie, minder benzine en zware stookolie. Sinds de bouw van onder andere een de-asphalting installatie, een mild hydrocracker en een betere integratie met de raffinaderij in Vlissingen, kan de raffinaderij beter zware stookolie omzetten in lichte producten met een laag zwavelgehalte. In dit project stopte Total zevenhonderd miljoen euro.

Een investering van 350 miljoen euro ging naar het hergebruik van restgassen uit de raffinaderij. Daarin zit bijvoorbeeld veel ethaan en Total vond het zonde om dat te verbranden als stookgas in verschillende ovens. Inmiddels kan het bedrijf deze restgassen upgraden naar een hoogwaardige grondstof voor de stoomkraker.

Tot slot ging vijftig miljoen euro naar een project om ethaan uit aardgas om te kunnen zetten in etheen. Daartoe heeft Total een van de twee stoomkrakers omgebouwd en de opslagterminal van de site aangepast.

Volgende turnaround

De Total Raffinaderij in Antwerpen stamt uit 1949 en kan 330.000 vaten olie per dag verwerken. Er staan 32 productie-installaties op de site, en daarnaast nog 143 opslagtanks. Als de turnaround van dit najaar is afgerond en de installaties weer zes jaar mee kunnen, maakt het team zich klaar voor de volgende turnaround in 2022.

Lees hier meer over de eerdere optimalisatieprojecten van Total Antwerpen.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl