HomeGrondstoffenVoorstel: geen vergunningen meer voor mijnbouw in Wadden
Waddenzee

Voorstel: geen vergunningen meer voor mijnbouw in Wadden

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw heeft een voorstel gedaan om geen nieuwe mijnbouwactiviteiten meer toe te staan in het Waddengebied. Dit voorstel is nu via een internetconsultatie gedurende zes weken open voor reacties.

Sinds 2009 is het Waddengebied werelderfgoed. Het kabinet wil dit kwetsbare gebied nog beter beschermen. Het nieuwe voorstel betekent dat er geen nieuwe vergunningen gegeven mogen worden voor het zoeken naar of winnen van gas of zout. Het blijft wel mogelijk om bijvoorbeeld een vergunning te krijgen om bestaande mijnbouwwerken op te ruimen.

Einde aan mijnbouwactiviteiten

De projecten die al lopen hebben een vergunning tot eind 2035. Dat betekent dat uiterlijk in 2035 er een einde komt aan mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de procedure voor de gaswinning ten noorden van het dorp Ternaard wordt afgerond. Momenteel buigt de minister voor Natuur en Stikstof zich over het besluit over de vergunning Wet natuurbescherming.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl