HomeTransitieCCUSYara krijgt subsidie voor Northern Lights CCS
Yara Sluiskil

Yara krijgt subsidie voor Northern Lights CCS

Yara krijgt een subsidie van 30 miljoen euro voor het CCS-project Northern Lights. Het bedrijf kan rekenen op de bijdrage in het kader van de eerder ondertekende intentieverklaring betreffende de Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie (AMVI).

Yara wil binnenkort de definitieve investeringsbeslissing nemen voor het Northern Lights CCS project, aldus een woordvoerder van het bedrijf. De planning is dan om begin 2026 operationeel te zijn. Yara wil dan voor een periode van 15 jaar maximaal 800 kiloton CO2 onder de bodem van de Noordzee opslaan. Met dit project is een investering van 194 miljoen euro gemoeid. Het bedrijf vraagt een subsidie van 30 miljoen van de overheid. Yara vraagt deze subsidie naar aanleiding van de eerder getekende intentie-overeenkomst in het kader van de Maatwerkaanpak Verduurzaming Industrie.

Adviescommissie

Yara kan geen aanspraak maken op een SDE++ subsidie omdat het gaat om een project in Noorwegen, en dat is buiten de EU, schrijft de Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie (AMVI) in een brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De AMVI vindt dat dit CCS-project een substantiële bijdrage levert aan de CO2-reductie van de Nederlandse industrie. Ook speelt dit project een belangrijke rol in de opschaling van CCS-technologie. De AMVI vindt de verhouding tussen de omvang van de overheidsbijdrage en de hoeveelheid bespaarde CO2-emissies ‘gunstig’. De AMVI geeft aan dat als Yara voldoende CO2 levert om de business case rendabel te maken, er een financiële terugsluis is afgesproken.

Groen productieproces voor ammoniak

De commissie geeft daarnaast aan dat met de subsidie de investering van 194 miljoen euro in de vestiging in Sluiskil zeker wordt gesteld. Wel schrijft de commissie dat de CO2-afvang het niet logisch maakt dat Yara Sluiskil overstap op een volledig groen productieproces voor ammoniak. De AMVI vindt dat te rechtvaardigen omdat het onzeker is of het überhaupt mogelijk is om voor 2040 over te gaan op een volledig groen productieproces. Het belang om de ammoniakproductie te behouden voor Nederland weegt zwaar in de beslissing. ‘Met de aanwezigheid van Yara in Sluiskil behoudt Nederland een belangrijke speler in de ammoniakindustrie, wat bijdraagt aan de strategische autonomie van Europa: duurzaam geproduceerd ammoniak is naar verwachting in de toekomst geschikt voor meerdere toepassingen, waaronder die van duurzame brandstof voor de internationale scheepvaart. Deze investering maakt het dus mogelijk de fabriek breder in te zetten dan alleen voor kunstmest en daarmee is Yara een belangrijke speler in het systeem’, aldus AMVI in het advies.

Bijmengen groene waterstof

Yara Sluiskil vraagt de subsidie aan vanwege de wijziging in de Renewable Energy Directive (REDIII). Hierin is aangegeven dat het verplicht is om groene waterstof in de industrie bij te mengen. Yara Sluiskil kan dat vanaf 2026 zonder technische problemen doen tot een aandeel van 23%. De onzekerheid rond de beschikbaarheid van groene waterstof en de hoogte van de bijmengverplichting leidt volgens het bedrijf tot risico’s in de business case. Door deze bijdrage en een Energie Investerings Aftrek (EIA)-subsidie ligt de totale subsidie per ton gereduceerde CO2 hoe dan ook een stuk lager dan wanneer een SDE++ subsidie zou worden toegekend.

Bilaterale overeenkomst

De adviescommissie geeft voorts aan dat het noodzakelijk is om tijdig een bilaterale overeenkomst te sluiten tussen de Nederlandse en de Noorse staat die het mogelijk maakt om vanaf 2025 CO2 buiten de grenzen van de EU te verhandelen. Dit zou uiterlijk in 2024 moeten gebeuren.

Yara maakt afspraken met overheid over reductie CO2 en stikstof

Delen:
Tags

monique@industrielinqs.nl