HomeOnderhoudZinksmelter Nyrstar voorlopig in de mottenballen

Zinksmelter Nyrstar voorlopig in de mottenballen

Gisteren werd bekend dat Nyrstar’s zinksmelter in Budel vanaf 1 september tot nader bericht in de mottenballen wordt gezet. Onlangs zag de directie nog mogelijkheden een vlucht naar voren. Of die plannen in de ijskast gaan, is nog onduidelijk. 

Al eerder werd duidelijk dat zinkproductie van Nyrstar onder druk staat door de veel hogere stroomprijzen. Het bedrijf kan deze kosten niet aan de klant doorberekenen omdat de prijzen op de wereldmarkt worden bepaald. Daardoor verdampen de marges. Eerder zag vicepresident Europa en USA Guido Janssen alleen kans te overleven door een vlucht voorwaarts te nemen. ‘De mondiale zinkmarkt concurreert op kostenniveau en elektriciteit is daarbij de bepalende kostenpost’, zo stelde hij in Industrielinqs Magazine. ‘Wij hebben zelf nauwelijks CO2-uitstoot aangezien we volledig geëlektrificeerd zijn, maar betalen voor de uitstoot bij de elektriciteitscentrales. Dat klinkt raar als je volledig op groene energie draait maar je betaalt nu eenmaal de marktprijs. De hogere prijs kunnen we niet aan klanten doorberekenen de compensatie hiervoor ligt in een land als Duitsland veel hoger terwijl we eenzelfde marktprijs of hoger betalen. Daardoor trekken de prijzen al op Europees niveau scheef.’

Flexibilisering

Janssen ziet een uitweg in een versnelling van de verduurzaming van zijn sites, zo ook die in Budel. ‘De elektriciteit die wij inkopen is voor honderd procent afkomstig van hernieuwbare bronnen. Verder kunnen wij, door de processen die elektriciteit gebruiken te vergroten, ons productieproces inzetten bij flexibele vraagsturing. We investeren al in zonne- en windenergie, hebben ons ingeschreven voor offshore windpark Hollandse Kust West. En we kunnen dus ook onze productie inzetten als virtuele batterij. Daardoor kunnen we tot 150 procent produceren bij veel zon en wind en terugschakelen wanneer de zon niet schijnt en er geen wind is. Daarmee denken we niet alleen onze kosten te besparen, maar ook te helpen het Nederlandse energienet in de lucht te houden. En beter in staat te stellen de groene energie pieken en dalen te absorberen. Dit is actueler dan ooit, gezien de beslissing van de netbeheerder onlangs om het elektriciteitsnet in Brabant en Limburg tijdelijk ‘op slot’ te gooien voor nieuwe aansluitingen. Voor verdere flexibilisering, hebben we uiteraard wel extra hoogspanningscapaciteit nodig, maar een lokale verzwaring is nog altijd goedkoper en sneller te realiseren dan het gehele Nederlandse net verzwaren.´

Exotherm

De site in Budel heeft nóg een troef in handen. De eerste stap van de zinkproductie, het verbranden van het zinkconcentraat en zinkoxide, is namelijk een exotherm proces. Nyrstar gebruikt die temperaturen al voor de productie van stoom voor de andere processen. Maar die stoom kan natuurlijk ook worden ingezet om elektriciteit te produceren. Die projecten kennen echter wel een extra uitdaging: de benodigde materialen zijn namelijk nauwelijks te krijgen of heel duur.’

Ondernemingsraad

Voorlopig stopt de productie in Budel dus. De nominale capaciteit van Nyrstar Budel is [315ktpa] zink, maar de smelter draait al sinds het vierde kwartaal van 2021 op gereduceerde capaciteit. Nyrstar’s sites in Balen (België) en Auby (Frankrijk) blijven op deels gereduceerde capaciteit opereren, zoals vorig jaar al aangekondigd, en hun productie voortdurend aanpassen.

Er zijn geen ontslagen gepland als gevolg van de care and maintenance. De taken van medewerkers worden herzien en geconcentreerd op onderhoud, opleiding en andere essentiële activiteiten. De aankondiging volgt op overleg tussen het management van Nyrstar en de ondernemingsraad van het bedrijf.

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl