HomeTransitie14 miljoen euro subsidie voor onderzoek direct gebruik waterstof
waterstof

14 miljoen euro subsidie voor onderzoek direct gebruik waterstof

Het GroenvermogenNL R&D-consortium HyUSE heeft een subsidie toegekend gekregen van ruim 14 miljoen euro. De dertig samenwerkende partijen gaan de komende zes jaar het direct gebruik van waterstof in de industrie, zwaar transport en lokale energievoorzieningen onderzoeken.

Het onderzoeksprogramma Hydrogen technology development and assessment for accelerated use, HyUSE, onder leiding van TNO heeft een budget van ruim 16,5 miljoen euro. In het programma kijken verschillende partijen naar het gebruik van waterstof als brandstof om processen die hoge temperaturen nodig hebben koolstofvrij te maken. Ook onderzoeken ze het gebruik van waterstof in brandstofcellen om elektriciteit op te wekken of als brandstof voor het zwaar transport. HyUSE onderzoekt next-generation technologieën voor gebruik van waterstof in deze sectoren. Daarbij werkt het consortium ook aan regelgeving, maatschappelijke draagvlak, businessmodellen en systeemaspecten van waterstoftoepassingen in de verschillende waardeketens.

Concrete toepassingen

Het consortium van HyUSE onderzoekt technologieën en toepassingen met een verwachte brede marktintroductie rond 2030. Ook kijkt het naar verbeteringen van bestaande waterstofgebaseerde technologieën. Daarnaast wil het consortium een innovatie-ecosysteem ontwikkelen. Het doel hiervan is om stakeholders in de waardeketen voor waterstof te voorzien van betrouwbare informatie.

HyUSE kijkt naar concrete toepassingen in de praktijk om knelpunten te vinden en hier oplossingen voor te bieden. Dat gaat niet alleen om technologie maar ook om de economische haalbaarheid ervan en de benodigde beleidsondersteuning.

Workshops

Het HyUse consortium is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarin dertig partijen deelnemen. Het programma werd gevormd door een innovatieve aanpak van het GroenvermogenNL Groeifondsprogramma en NWO. Tijdens twee intensieve workshops werkten alle deelnemers samen aan het projectplan. Normaal gesproken worden er meerdere voorstellen ingediend in een competitieve setting, maar voor zijn R&D-pijler heeft GroenvermogenNL een innovatieve procedure ontwikkeld samen met NWO. In deze procedure worden de partijen aangemoedigd om nationaal samen te werken, de vragen vanuit de industrie centraal te stellen, en één voorstel in te dienen. Het resultaat is een consortium van 30 partijen: 8 universiteiten, 5 hogescholen, 3 onderzoeksinstituten en 14 industriële partners.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl