HomeArchief86,1 miljoen euro voor langlopende energieprojecten

86,1 miljoen euro voor langlopende energieprojecten

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is vernieuwd. De looptijd van alle projecten is verlengd tot vier jaar. Ook komt er één budget voor pilot- en zo mogelijk demonstatieprojecten voor diverse thema’s. Vanaf 2020 is er één totaalbudget van 86,1 miljoen beschikbaar voor projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibilisering, waterstof, ruimte voor hernieuwbare energie en CO2-reductie in de industrie.

De DEI+ sluit aan op de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Daarin staat CO2-reductie centraal. Nederland wil minimaal 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. De DEI+ ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die helpen om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast zijn innovaties welkom rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waterstof en de optimale inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit met zon en wind in het landschap.

Langere looptijd

Nu het Klimaatakkoord is vastgesteld, zijn de doelstellingen voor de lange termijn duidelijker dan ooit. Daarmee is er een helder meerjarig beeld van de innovaties die Nederland nodig heeft. Vandaar dat de DEI+ nu voor alle thema’s projecten ondersteunt met een looptijd tot vier jaar.

Budget DEI+

De DEI+ was tot nu toe ingedeeld in verschillende thema’s met een eigen budget. Dit budgetonderscheid is verdwenen. Vanaf 2020 is er één totaalbudget van 86,1 miljoen beschikbaar voor projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibilisering, waterstof, ruimte voor hernieuwbare energie en CO2-reductie in de industrie. De maximale subsidie per project is vijftien miljoen euro.

Aardgasloos en industrie

Een uitzondering is het thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Hiervoor zijn specifieke projecten nodig. Het budget voor dit thema is negen miljoen euro. Tot slot verandert het thema CO2-reducerende innovaties in de industrie. Daarvoor geldt niet meer dat ze een vooraf vastgestelde kostenefficiëntie moeten behalen.

Circulaire economie

Tot en met 20 september 2020 kunt u ook subsidie aanvragen voor kortlopende projecten binnen het thema Circulaire economie. Deze projecten moeten bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstelling in 2020. Daarvoor is nog voldoende budget. Alleen projecten die meer dan drie miljoen euro aan subsidie nodig hebben, kunnen vanaf 15 januari 2020 een aanvraag doen voor een project met een looptijd van maximaal vier jaar.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl