Tijdens het Open Season van HyStock, een dochteronderneming van Gasunie, hebben meerdere partijen capaciteit gereserveerd in de eerste zoutcaverne voor grootschalige waterstofopslag bij het Groningse Zuidwending. De aangeboden opslagcapaciteit van 216 GWH is ruimschoots overboden.
HomeInfrastructuurBelangstelling voor waterstofopslag in eerste zoutcaverne HyStock groot
Hystock Zuidwende

Belangstelling voor waterstofopslag in eerste zoutcaverne HyStock groot

De belangstelling voor waterstofopslag in de eerste zoutcaverne van Hystock is groot. Tijdens het Open Season van HyStock, een dochteronderneming van Gasunie, reserveerden meerdere partijen  capaciteit in de eerste zoutcaverne bij het Groningse Zuidwending. De aangeboden opslagcapaciteit van 216 GWH is ruimschoots overboden.

Via een veiling wordt de beschikbare capaciteit eerlijk en transparant toegewezen aan deze marktpartijen. Met deze ruime belangstelling mag deze Open Season, die van 15 Juni tot en met 14 juli liep, een succes genoemd worden.

Een Open Season is een objectieve, transparante en non-discriminatoire manier om partijen de mogelijkheid te bieden opslagcapaciteit te reserveren. Marktpartijen konden afgelopen periode opslagcapaciteit reserveren in de eerste opslagcaverne, die momenteel wordt ontwikkeld voor waterstof bij het Groningse Zuidwending.

HyStock werkt in Zuidwending (nabij Veendam) aan de ontwikkeling van een viertal zoutcavernes voor grootschalige waterstofopslag. De eerste waterstofcaverne zal naar verwachting in 2028 in gebruik worden genomen. De andere drie cavernes zullen na 2030 worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de vraag naar grootschalige opslag van waterstof de komende jaren toenemen als buffer om de uiteenlopende vraag en aanbod van hernieuwbare energie te overbruggen.

Delen:

monique@industrielinqs.nl