HomeArchiefFilm: Hoe worden cavernes eigenlijk gemaakt?
Film: Hoe worden cavernes eigenlijk gemaakt?

Film: Hoe worden cavernes eigenlijk gemaakt?

Met het toenemende belang van waterstof in de energiemix, wordt ook de noodzaak voor wateropslag steeds groter. In Zuidwending werkt Gasunie druk aan de toekomstige wateropslag in zoutcavernes. Maar hoe worden die cavernes eigenlijk gemaakt?

TNO bracht met partners onlangs een rapport uit over verschillende facetten van waterstof-waardeketens. Een van de uitkomsten is dat tot 2030 één tot vijf zoutcavernes nodig zijn om vraag en aanbod gedurende het jaar in evenwicht te houden. En de onderzoekers verwachten dat dit aantal naar 2050 toe oploopt tot ten minste 49 tot 57 cavernes, uitsluitend voor waterstofopslag.

Gasunie heeft vorig jaar op de locatie Zuidwending al tests gedaan met de opslag van waterstof. Op die locatie slaat het bedrijf al meer dan tien jaar aardgas op in zoutcavernes. Het doel van de tests is om aan te tonen dat het boorgat, de leidingen, afdichtingen enzovoorts ook geschikt zijn voor de toepassing van waterstof. De eerste tests werden uitgevoerd op locatie A8 omdat hier al wel een boorgat, maar nog geen caverne is aangebracht. De druk werd daarbij stapsgewijs opgevoerd tot meer dan 200 bar.

Dit jaar volgt naar verwachting een definitief besluit om grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes op de locatie Zuidwending te realiseren. De eerste zoutcaverne zou in 2026 volledig operationeel kunnen zijn, met groeimogelijkheden naar vier cavernes in 2030. Daarmee ontstaat een opslagvolume dat past bij de huidige Nederlandse ambitie om in 2030 3 tot 4 GigaWatt groene waterstof uit duurzame elektriciteit te realiseren.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl