HomeInfrastructuurGasunie maakt aardgasleiding Emmen – Ommen geschikt voor groen gas
Gasunie groen gas

Gasunie maakt aardgasleiding Emmen – Ommen geschikt voor groen gas

Een 60 kilometer lange aardgasleiding tussen Emmen en Ommen wordt geschikt gemaakt voor het transport van regionaal groen gas naar het Gasunie netwerk. De ombouw moet de toenemende congestie in de regionale netten voorkomen. De verwachting is dat het eerste groene gas er per augustus 2025 doorheen stroomt. 

Er wordt in Nederland steeds meer groen gas geproduceerd. Dit past bij de ambitie uit het Klimaatakkoord om in 2030 twee miljard m3 (2 bcm) groen gas te produceren. De toenemende hoeveelheid groen gas levert steeds vaker congestie op in de regionale leidingen waarop de diverse regionale producenten hun groen gas afzetten. Met het besluit om de aardgasleiding van Emmen naar Ommen om te bouwen naar een transportleiding voor groen gas, wordt één centrale afvoerleiding gerealiseerd voor de afzet van groen gas door producenten in deze regio.

Om de leiding geschikt te maken voor het transport van groen gas, zijn een aantal technische aanpassingen nodig op bestaande afsluiter-locaties van Gasunie en bij koppelingen met de regionale netten. Omdat het hier om een reeds bestaande (ondergrondse) transportleiding gaat, is de impact voor de omgeving zeer gering.

Delen:

monique@industrielinqs.nl