HomeArchiefGasunie wil waterstofnetwerk in Duitse Noordzee realiseren
Clean Hydrogen for Europe Gasunie

Gasunie wil waterstofnetwerk in Duitse Noordzee realiseren

Gasunie wil het waterstofnetwerk realiseren in het Duitse deel van de Noordzee. Dit Duitse waterstofnetwerk speelt een belangrijke rol bij de grootschalige import van waterstof uit Noorwegen. Ook is het van belang voor het groeiende aanbod van groene waterstof geproduceerd door toekomstige windparken op de Noordzee.

Het Duitse offshore netwerk zal worden verbonden met het Nederlandse offshore netwerk, zodat ook  Nederland waterstof kan importeren en op termijn exporteren. Voor het ontwikkelen van het offshore waterstof netwerk heeft het bedrijf inmiddels bij de Europese Commissie de status van Project of Common Interest (PCI) aangevraagd. De aanvraag van Gasunie maakt onderdeel uit van het internationale samenwerkingsverband Clean Hydrogen for Europe. Hierin werkt de gehele waterstofketen van productie, transport en opslag tot met het aansluiten van eindgebruikers in Noordwest Europa samen. Naast Gasunie hebben bedrijven uit Duitsland, België, Frankrijk en Noorwegen hun PCI projecten ondergebracht in het samenwerkingsverband. De bedoeling is om het waterstofnetwerk in de Duitse Noordzee vanaf 2030 in gebruik te nemen. De verbinding naar Nederland zal in de jaren daarna volgen.

Europese waterstofmarkt

In de waterstofstrategie van de Duitse overheid speelt de Noordzee, naast een Duitslandwijd waterstofnetwerk en grootschalige opslagmogelijkheden, een cruciale rol om de Duitse samenleving te verduurzamen. Ook speelt de Noordzee een belangrijke rol bij het vergroten van de Europese energieonafhankelijkheid. Bovendien ziet Duitsland zichzelf als een sleutelregio bij de realisatie van de Europese waterstofmarkt. Vanaf 2030 zal de hoeveelheid waterstof die bij de windparken op zee wordt geproduceerd evenals de geïmporteerde waterstof uit buurlanden snel toenemen. Er is een waterstoftransportnetwerk op zee nodig om het naar land te kunnen vervoeren. Recent is bekend geworden dat eerste Duitse windpark met een electrolysecapaciteit van circa 1 GW (bekend onder de naam SEN-1) in 2023 zal worden uitgeschreven.

Groene energiecentrale

In 2022 ondertekenden Nederland, Denemarken, Duitsland en België de Esbjerg-verklaring waarin zij afspraken de Noordzee als ‘groene energiecentrale’ te ontwikkelen. Naast de gigantische elektrische vermogens die naar land getransporteerd moeten worden, zal een aanzienlijk deel van de windenergie al op zee worden omgezet in waterstof, die via internationale waterstofverbindingen vanaf de Noordzee aan land wordt gebracht. Netbeheerders en  regeringen uit de diverse landen werken waar mogelijk samen om de groene energiecentrale te realiseren.

Verbinden

Gasunie heeft een verbindende rol om in Nederland, Duitsland en op de Noordzee de energietransitie met de ontwikkeling van een waterstofmarkt te helpen versnellen. Dit is nu al zichtbaar in Nederland en Noord-Duitsland waar de waterstofinfrastructuur (grootschalig transport en opslag) op land tot stand aan het komen is. Op de Noordzee zal Gasunie een soortgelijke verbindende rol gaan spelen om de diverse waterstofnetwerken die ontstaan in de verschillende Noordzee landen met elkaar te verbinden. Het voornemen van het Nederlandse kabinet om Gasunie aan te wijzen een waterstofnetwerk in het Nederlandse deel van de Noordzee te ontwikkelen, zal helpen om deze internationaal verbindende rol uit te bouwen. De samenwerking met partners in het Clean Hydrogen for Europe project is een eerste concreet initiatief om te komen tot een internationaal waterstofnetwerk in de Noordzee.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl