HomeTransitieEnergiebesparingHaven Innovatie Barometer: ‘Rotterdamse haven vanaf 2035 koploper klimaatneutraal opereren’

Haven Innovatie Barometer: ‘Rotterdamse haven vanaf 2035 koploper klimaatneutraal opereren’

De Rotterdamse haven loopt vanaf 2035 voorop in het streven om klimaatneutraal te opereren. Het percentage bedrijven in de haven dat zijn ecologische voetafdruk radicaal wil reduceren ligt vanaf volgend jaar hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit is een van de uitkomsten van de nieuwe editie van de Haven Innovatie Barometer, een periodiek onderzoek naar het innovatieklimaat in de Rotterdamse haven.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Center for Business Innovation (Universiteit van Amsterdam), in opdracht van SmartPort, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam. De ruim 250 deelnemers aan de enquête vertegenwoordigen gezamenlijk ongeveer een kwart van het havenbedrijfsleven. Eerdere edities van de Barometer verschenen in 2016 en 2018.

Landelijk gemiddelde

Momenteel lopen de bedrijven in de haven voor wat betreft klimaatneutraliteit achter op het landelijk gemiddelde. Maar in 2050 wil 86 procent van de bedrijven hun ecologische voetafdruk ver reduceren. Het Nederlands gemiddelde ligt op 80 procent. Ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven heeft de afgelopen vijf jaar aanzienlijke investeringen gedaan in verduurzaming. Driekwart geeft aan dit de komende vijf jaar te doen.

Maatschappelijke doelstellingen

De investeringen worden deels ingegeven door strengere wet- en regelgeving. Maar de bedrijven geven ook aan te investeren vanwege een eigen motivatie. Bijna de helft van de deelnemende bedrijven geeft minimaal evenveel prioriteit aan maatschappelijke als aan bedrijfseconomische doelstellingen. Dat is hoger dan het landelijke percentage. Een kanttekening bij de ambities is dat de realisatie ervan deels afhankelijk is van technologieën die momenteel nog niet beschikbaar zijn, aldus het onderzoek. De meeste bedrijven verwachten dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.

Digitalisering

Behalve duurzaamheid is digitalisering een belangrijke aanjager van innovatie. Driekwart van de bedrijven verwacht dat verder toenemende digitalisering een grote invloed gaat hebben op hun toekomstige activiteiten. De mate van digitale transformatie in de haven is in lijn met het landelijk gemiddelde. Ketenpartijen zoals directe klanten en leveranciers worden als de belangrijkste externe partijen gezien voor innovatie-activiteiten op het vlak van zowel verduurzaming als digitalisering, gevolgd door de overheid.

Belemmeringen

Bedrijven zien de huidige wet- en regelgeving, krapte op de arbeidsmarkt, en een gebrek aan visie en ondersteunend beleid vanuit de overheid als grootste belemmeringen bij innovatie.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl