HomeTransitieHydrogen Valley status voor North Sea Port en Vlaamse havens
netwerk

Hydrogen Valley status voor North Sea Port en Vlaamse havens

North Sea Port, Port of Antwerp-Bruges en Port of Oostende zijn op Europees niveau erkend als ‘Hydrogen Valley’. De drie havens krijgen deze status omdat ze gezamenlijk de gehele waterstofwaardeketen, van productie tot distributie, opslag en lokaal eindverbruik vertegenwoordigen.

De drie havens hebben belangrijke troeven voor de uitrol van de waterstofeconomie. De aanwezigheid van industriële clusters voor staal en chemie en de beschikbaarheid van hernieuwbare energie uit offshore lokaties maken de havens een aantrekkelijke lokatie voor waterstofactiviteiten. De goede verbinding via diepzee, binnenwateren, (spoor-) wegen en pijpleidingen zijn belangrijke vestigingsvoorwaarden. Om deze redenen krijgen de drie havens gezamenlijk het predicaat ‘Flemish Hydrogen Ports Valley’.

European Hydrogen Backbone

In de havens zijn momenteel al diverse waterstofprojecten in ontwikkeling. In de nabije toekomst zal lokale productie gecombineerd worden met grootschalige internationale import en doorvoer van koolstofarme moleculen, om schone waterstof te leveren aan afnemers, zowel lokaal als in het hinterland, via de open access European Hydrogen Backbone.

De Europese Unie heeft de Hydrogen Valleys in het leven geroepen als instrument om te laten zien hoe de waterstofeconomie op lokaal niveau werkt. Het doel is dat deze ‘valleys’ met elkaar verbonden worden en een continentaal netwerk vormen.

Coördinator

Het ‘Hydrogen valley’ certificaat werd verstrekt door het Clean Hydrogen Partnership en Mission Innovation die een online kaart bijhouden met de belangrijkste kenmerken van de Hydrogen Valleys in Europa en de wereld – het hydrogen valley platform. De Flemish Hydrogen Ports Valley wordt gecoördineerd door het kennis- en samenwerkingsplatform WaterstofNet, als coördinator van de Waterstof Industrie Cluster waar alle betrokken havens lid van zijn.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl