HomeArchiefNiet blind staren op synthetische brandstoffen

Niet blind staren op synthetische brandstoffen

Twee energiewetenschappers van de Universiteit Utrecht en leden van het Shell Scenarios Team waarschuwen in het internationale vakblad Joulz voor teveel optimisme rondom synthetische brandstoffen. Daarvoor zijn de olieprijzen nog te laag, de energiekosten te hoog en is er te weinig duurzame energie voorhanden.

Synthetische brandstoffen zijn gemaakt uit CO2 en dus in principe CO2-neutraal. Toch is het riskant om alleen op dit soort nieuwe technologieën in te zetten, betogen de energiewetenschappers Oscar Kraan (Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden) en Gert Jan Kramer (Universiteit Utrecht). Zij werkten samen met  leden van het Shell Scenarios Team en zien liever een gecombineerde aanpak.

Twee kampen

‘In het discours rondom de energietransitie bestaan ruwweg twee kampen’, vertelt Oscar Kraan. ‘Aan de ene kant zijn er de techno-optimisten, die geloven dat de marktwerking voor de oplossing zal zorgen. Oftewel: de productie van synthetische brandstoffen zal op een gegeven moment vanzelf haalbaar worden. Dat kan dankzij een voortschrijdende techniek en een steeds kleiner wordend prijsverschil met bestaande fossiele brandstoffen.

Aan de andere kant zie je het beeld dat de energietransitie niet zonder een sterke overheid kan. Die overheid legt CO2-heffingen op, faciliteert efficiënte toepassing van schone-energiesystemen en zorgt voor bebossing en CO2-opslag. Dat soort maatregelen kun je namelijk niet aan de markt overlaten.’

Hoge kosten

De productie van synthetische CO2-neutrale brandstoffen is afhankelijk van een aantal factoren die nog lang niet uitontwikkeld zijn. ‘Allereerst moet je waterstof produceren. Vervolgens haal je CO2 uit de lucht en dat zet je dan weer om in koolmonoxide. Als je tenslotte zorgt dat je met dat laatste gas en met waterstof de juiste chemische verbinding maakt, heb je de gewenste brandstof. Maar daarvoor is wel een grote hoeveelheid zonne-energie nodig, anders is de milieuwinst tenietgedaan’.

Lage olieprijs

De productie van synthetische brandstoffen wordt pas interessant wanneer een vat synthetische brandstof tweehonderd dollar moet opbrengen. ‘Ongetwijfeld zal het procedé op den duur worden geoptimaliseerd, maar het wordt pas een succes wanneer we vooruitgang boeken bij alle stappen in het proces.’

Kraan en zijn collega’s pleiten er daarom voor om niet alleen in te zetten op synthetische, hernieuwbare brandstoffen. ‘Ga door op de bestaande weg en werk ondertussen aan rendabele synthetische brandstoffen. Mocht het nu zo zijn dat we vooruitgang boeken bij slechts enkele van de productiestappen daarvan, dan profiteren de nu gangbare schone technologieën daar sowieso van.’

Het volledige artikel is hier (betaald) te lezen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl