HomeChemieNobian legt weg naar CO2-neutraal werken in 2030 vast

Nobian legt weg naar CO2-neutraal werken in 2030 vast

Nobian heeft met het kabinet een Joint Letter of Intent getekend waarin de concrete uitwerking van maatregelen om extra en sneller de CO2-uitstoot te verminderen, staat uitgetekend. Het is de eerste keer dat de overheid en een bedrijf een dergelijke overeenkomst in het kader van de maatwerkaanpak sluiten.

Het demissionair kabinet en Nobian stelden eind vorig jaar al een intentieverklaring (Expression of Principles) op met daarin plannen voor verduurzaming. Met deze plannen kan Nobian haar klimaatdoelstellingen met 10 jaar versnellen, waardoor zij al in 2030 vrijwel geen CO2 meer zal uitstoten. Dat is een reductie van ruim 0,6 Mton CO2 per jaar en is significant meer reductie dan waar het bedrijf volgens het Klimaatakkoord aan moet voldoen.

Projecten

De vier grote projecten die Nobian wil uitvoeren zorgen ook voor positieve effecten op de leefomgeving, onder andere in de vorm van een forse vermindering van de stikstofuitstoot. Ook het waterverbruik neemt af. Het aardgasverbruik neemt flink af. De gasreductie staat gelijk aan meer dan 1% van het totale gasverbruik in Nederland, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 250.000 huishoudens, vergelijkbaar met de stad Den Haag.

Ook creƫert het bedrijf ruimte op het stroomnet in Rotterdam (vergelijkbaar met elektriciteitsverbruik van 50.000 huishoudens) en de mogelijkheid om elektriciteit flexibeler in te zetten om zo het elektriciteitsnet te balanceren en netcongestie te verminderen. Daarnaast is een project gericht op de ontwikkeling van ondergrondse energieopslag, dat van cruciaal belang is voor de energietransitie.

Investeringen

Om deze verduurzamingsprojecten te versnellen en (financieel) haalbaar te maken, heeft Nobian boven op haar eigen investeringen financiƫle steun van de overheid nodig. Dit gaat naar schatting om een bedrag tussen de 190 en 290 miljoen euro. De exacte hoogte van het bedrag wordt bepaald bij de bindende maatwerkafspraken begin volgend jaar en is onder andere afhankelijk van materiaal- en energieprijzen.

Ook wordt samen met de provincies en omgevingsdiensten gekeken hoe vergunningstrajecten verbeterd kunnen worden om de doorloop te versnellen. Tot slot wordt samen met netbeheerders gekeken naar de impact van de benodigde energie-infrastructuur, zowel op het bedrijf als op de rest van de regio.

 

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl