HomePosts Tagged "CO2-reductie"
Archive

Het Drentse Stercore, dat bio-based carbon en groen gas produceert op basis van mest, gaat een samenwerking aan met certificeringsbedrijf ZeroCertified om gecertificeerde carbon reductie te realiseren. De

Om de inhoud van dit bericht te bekijken, dient u in te loggen. [LOGIN_FORM]

In Nederland steeg in 2021 de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)  met 0,03 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee stokt de

Om de inhoud van dit bericht te bekijken, dient u in te loggen. [LOGIN_FORM]

Holland Malt start met de realisatie van een emissievrije mouterij in de Eemshaven. Door een nieuw, innovatief warmtesysteem maakt het bedrijf voor het moutproces niet langer gebruik van

De nieuwe CO2-heffing in combinatie met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) zorgt voor een trendbreuk in de verwachte broeikasgasuitstoot van de industrie. Dit is een van

ArcelorMittal investeert 1,1 miljard euro in de bouw van een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) en twee nieuwe elektrische ovens in Gent. De staalproducent ondertekende daarvoor een

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt 6,8 miljard euro vrij voor extra CO2-reductie om de klimaatdoelen in het vizier te houden. Tegelijkertijd wil ze ETS-plichtige

Enorme hoeveelheden CO2 liggen opgeslagen in onze oceanen. Energiewetenschapper Paul Straatman stelt een methode voor om dat koolzuurgas te winnen uit het zeewater. Dat heeft een ‘aanzuigende’ werking