HomeTransitieWind- en zonne-energieNVDE: ‘Hoge rente maakt energietransitie miljarden duurder’
Windenergie

NVDE: ‘Hoge rente maakt energietransitie miljarden duurder’

De energietransitie wordt een stuk duurder door de huidige hoge rente. De kapitaalkosten van acht belangrijke technieken stijgen met 17 miljard euro tot en met 2030. Dit blijkt uit onderzoek door Berenschot, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De NVDE roept daarom op om de rente specifiek voor investeringen in duurzame energie te verlagen.

De rentes zijn het afgelopen jaar met 3,75 procent gestegen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente verhoogd vanwege de inflatie, die grotendeels werd veroorzaakt door hoge fossiele energieprijzen. De hoge rente raakt de duurzame energiesector veel harder dan de fossiele, vanwege de relatief hoge investeringskosten, aldus de NVDE. Berenschot berekende de impact van stijgende rentes voor acht technieken, zoals energie-infrastructuur, zonne- en windenergie, geothermie en warmtepompen. Het rapport laat zien dat de hoge rente sterke negatieve effecten heeft op de businesscase en daardoor op de kosten van de energietransitie. Tot en met 2030 bedragen de extra kapitaalkosten 17 miljard euro en tot en met 2050 zelfs 163 miljard euro. Een verdere rentestijging met één procentpunt verhoogt de kapitaalkosten met 6 miljard euro tot en met 2030 en met 55 miljard euro tot en met 2050.

 Nadelige effecten

Volgens een inventarisatie van NVDE heeft de sector nu al last van de hoge rente. Ruim een derde van de respondenten ervaart nadelige effecten van de hogere rentetarieven op hun financieringsmogelijkheden. Een derde verwacht deze in de nabije toekomst. Meer dan tachtig procent van de bedrijven verwacht matige tot ernstige vertraging van de energietransitie, door de hoge rente, energieprijzen en andere marktomstandigheden. Bij ruim 30% van de respondenten zijn nu al projecten afgeblazen of uitgesteld.

Groene rente

Een mogelijke oplossing is het invoeren van een duurzaamheidskorting, een ‘groene’ rente, aldus NVDE. De ECB zou die kunnen toepassen voor duurzame energieprojecten.  Het Sustainable Finance Lab heeft op verzoek van de NVDE een notitie geschreven over de opties voor de ECB om de negatieve effecten van het huidige monetair beleid op de energietransitie te neutraliseren. Het verlagen van de rente voor duurzame energie-investeringen blijkt de meest directe oplossing, die structureel bijdraagt aan het verminderen van de inflatie door de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen te verminderen. De huidige inflatie is immers grotendeels veroorzaakt door hoge fossiele energieprijzen.

De afgelopen jaren gaf de ECB banken de mogelijkheid om tegen aantrekkelijkere rentes financiering aan te trekken op voorwaarde dat ze hun leningen aan bedrijven en huishoudens op peil houden. Deze mogelijkheid, de zogenaamde Targeted Longer Term Refinancing Operations (TLTRO), wordt momenteel afgebouwd. NVDE zou graag zien dat dit middel wordt ingezet om de energietransitie te ondersteunen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl