HomeTransitiePort of Amsterdam en Firan gaan verder met ontwikkeling waterstofnet
waterstofnetwerk haven Amsterdam

Port of Amsterdam en Firan gaan verder met ontwikkeling waterstofnet

Port of Amsterdam en Firan investeren in een definitief ontwerp voor H2avennet, een publiek waterstofdistributienet in het havengebied van Amsterdam. Dit lokale waterstofnetwerk is geschikt voor bedrijven die waterstof willen gebruiken of produceren. De Provincie Noord-Holland kende onlangs een subsidie van 250.000 euro toe aan dit project.

Port of Amsterdam en Firan (onderdeel van Alliander) rondden recentelijk het voorontwerp voor het waterstofdistributienet af. De twee partijen besloten daarop om door te gaan met het detailontwerp. De komende periode worden geïnteresseerde partijen in het havengebied gecontracteerd, zodat het net naar verwachting in 2026 in gebruik genomen kan worden. Er zijn momenteel negen bedrijven, die een intentieverklaring hebben getekend voor aansluiting op het 13 kilometer lange netwerk. Firan zal het waterstofdistributienet realiseren en beheren.

Klimaatdoel

Het beoogde openbare lagedruk waterstofdistributienet is belangrijk voor het Amsterdamse havengebied om van het aardgas te kunnen afstappen. Port of Amsterdam wil met het waterstofdistributienet de energietransitie in het haven- en industriegebied aanjagen om het klimaatdoel van 57 procent CO2-reductie in 2030 te halen.

Landelijke waterstofnetwerk

Op termijn zal het lokale waterstofdistributienet in Amsterdam verbonden worden met de hoofdleiding van het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied van Hynetwork Services (onderdeel van Gasunie). Op dat beoogde 30 tot 50 bar (hoge druk) transportnetwerk zullen ook heel grote waterstofproducenten en -afnemers rechtstreeks worden aangesloten. De hoofdleiding maakt onderdeel uit van het landelijke waterstofnetwerk dat de grote Nederlandse industriële clusters met elkaar verbindt.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl