HomeOnderhoudPrysmian en N-Sea onderhouden offshore kabelsystemen TenneT
Prysmian

Prysmian en N-Sea onderhouden offshore kabelsystemen TenneT

TenneT heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Prysmian en N-Sea voor het onderhoud en de service van TenneT-kabelsystemen in de Duitse en Nederlandse Noordzee. De overeenkomst geldt voor het onderhoud van ongeveer 3.400 kilometer aan offshore kabels en 800 kilometer aan nearshore kabels. De samenwerkingsovereenkomst tussen de bedrijven contract heeft een looptijd van drie jaar.

Het contract met de twee bedrijven voorzien in de monitoring, het onderhoud en indien nodig, het herstel van de offshore kabels die TenneT beheert. Prysmian treedt hierbij op als hoofdaannemer. Zowel N-Sea als Prysmian hebben een jarenlange ervaring en een groot portfolio van verschillende kabelleg- en reparatie-eenheden, die in het geval van een incident snel kunnen worden ingezet. In de samenwerkingsovereenkomst zijn vaste garantietermijnen vastgelegd waarbinnen eventuele onderhouds-, service- of reparatiewerkzaamheden aan de kabelsystemen moeten worden uitgevoerd en afgerond.

Eerder dit jaar verkreeg Prysmian al een contract voor de realisatie van de kabelverbindingen van IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1, aanlanding in het Sloegebied (Zeeland) naar het vasteland. De waarde van dit contract was voor Prysmian zo’n 1,8 miljard euro.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl