HomeUtilitiesEnergieTenneT verdubbelt investeringen
TenneT op zoek naar innovaties tegen netcongestie

TenneT verdubbelt investeringen

TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar 3,5 miljard euro geïnvesteerd in uitbreidingen en vervangingen van het net. Dat is  bijna twee keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Om de toekomstige uitbreiding van de hoogspanningsinfrastructuur veilig te stellen heeft de netwerkbeheerder omvangrijke raamwerkovereenkomsten voor de lange termijn afgesloten.

Het gaat om 14 aansluitsystemen voor offshore windenergie van 2 gigawatt per stuk. De raamcontracten omvatten converterstations, kabelsystemen, transport en installatie en hebben een totale marktwaarde van meer dan 40 miljard euro.  Met deze overeenkomsten wil TenneT zich verzekeren van de beschikbaarheid van leveranciers en de tijdige levering van onderdelen. Met deze overeenkomsten zijn ook nieuwe schaalvoordelen en technische standaardisaties te behalen.

Net als andere netbeheerders heeft ook TenneT last van de stikstofimpasse. Dit leidt tot grote vertragingen van meer dan 13 projecten. Als er geen structurele oplossing komt voorziet de netwerkbeheerder dat dit getal in de toekomst zal oplopen naar 100 projecten.

Om netcongestie de komende jaren te verminderen, moedigen de netbeheerders ondernemingen en industrieën aan om mee te doen aan spits mijden. Helaas is de belangstelling tot nu toe gering. Het nationale actieplan probeert bedrijven meer inzicht te geven, door betere informatie te verschaffen en flexibiliteit te stimuleren.

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl