HomeArchiefWetenschap waarschuwt voor biomassa

Wetenschap waarschuwt voor biomassa

Een artikel van de European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) zet het grootschalige gebruik van biomassa als brandstof in een nieuw daglicht. Hoewel biomassa als hernieuwbare energie is geclassificeerd, is de massale inzet ervan volgens de auteurs slechter voor het milieu dan steenkool of aardgas. Met name subsidiëring van biomassa leidde tot het op industriële schaal exploiteren van bossen.

RWE bouwt zijn Nederlandse kolencentrales om naar biomassacentrales. Ook lokale warmtekrachtprojecten maken steeds meer gebruik van bio-wkk met biomassa als brandstof. De Europese Renewable Energy Directive (RED) duidt biomassa ook aan als hernieuwbaar. De Nederlandse overheid baseert zijn subsidiebeleid met name op deze richtlijn.

Meer CO2

Het Europese wetenschappelijke adviesorgaan EASAC publiceerde echter onlangs een artikel met een waarschuwing voor grootschalige inzet van biomassa. De wetenschappers maken zich vooral zorgen om geïmporteerde biomassa dat over grote afstanden wordt vervoerd.

Het probleem is dat alle in het hout opgeslagen CO2 in één keer in de atmosfeer terecht komt. De energetische inhoud van hout is bovendien lager dan dat van steenkool, waardoor er dus meer van nodig is, wat de CO2-uitsstoot verhoogt.

Bomenkap

De wetenschappers benadrukken wel dat de problemen zich vooral voordoen bij het kappen van bomen. Veel Nederlandse biomassacentrales draaien op snoei- of afvalhout. Het omkappen van bomen om die vervolgens opnieuw aan te planten, heeft wel effect, maar pas over enkele decennia of zelfs eeuwen. Een volwassen boom gebruikt nu eenmaal meer CO2 dan een jonge soortgenoot.

Denkfout

Tot nog toe tellen overheden de CO2-uitstoot van biomassa niet mee omdat de kooldioxide uit de lucht is opgenomen. Dat is volgens de onderzoekers een denkfout omdat het jaren duurt voordat de geëmitteerde CO2 weer in biomassa is omgezet. In het kader van klimaatverandering is deze tijd er niet.

Het panel adviseert dan ook de subsidie voor biomassa te beperken tot restproducten uit de bosbouw, agrarische restproducten of snelgroeiende grassen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl