HomeTransitieCCUSZeeland Refinery tekent intentieverklaring voor versnelde verduurzaming
Intentieverklaring Zeeland Refinery overheid

Zeeland Refinery tekent intentieverklaring voor versnelde verduurzaming

Zeeland Refinery heeft als achtste bedrijf een intentieovereenkomst gesloten met de Ministeries van Economisch Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat om extra stappen te zetten om de raffinaderij versneld te verduurzamen. Het bedrijf wil in 2030 de totale CO2-uitstoot met 1 megaton per jaar verminderen, dat is 62 procent minder dan het niveau in 2022. Als onderdeel van de overeenkomst wil Zeeland Refinery ook de stikstofuitstoot en het gebruik van water met minstens tien procent verminderen en onderzoeken of ze dit tot 50 kan reduceren.

Deze intentieverklaring is een belangrijke stap op weg naar een bindende overeenkomst tussen de overheid en Zeeland Refinery. De partijen onderzoeken samen welke maatregelen uit te voeren om de genoemde reducties van CO2, stikstof en watergebruik te behalen. Een externe adviescommissie zal de plannen verder uitwerken en beoordelen. Daana worden ze vastgelegd in een overeenkomst, die leidt tot een bindende maatwerkafspraak. De overheid onderzoekt samen met Zeeland Refinery wat eventuele knelpunten zijn, zoals het aanleggen van benodigde pijpleidingen of het uitbreiden van elektriciteitsnetten, en op welke manier de overheid een rol kan spelen om deze weg te nemen.

Groene waterstof

Zeeland Refinery denkt 1 Mton CO2-uitstoot te kunnen reduceren door haar productieprocessen te verbeteren en zo het energieverbruik verminderen. Zeeland Refinery onderzoekt meerdere scenario’s en technieken om de reductie te realiseren. Zo wil het bedrijf schonere groene waterstof inzetten voor haar productieprocessen. Zeeland Refinery wil hiervoor een elektrolyser gebruiken die volledig draait op groene elektriciteit. Voor dit project krijgt de Zeeland Refinery een bijdrage van de Europese Unie (EnergHys-project).

Ook wil het bedrijf inzetten op het verduurzamen van de huidige ‘grijze’ waterstofproductie. Het wil het CO2 dat vrijkomt bij de productie van waterstof uit aardgas afvangen en opslaan. Het is de bedoeling dat de raffinaderij uiteindelijk volledig overstapt op groene waterstof en geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Zeeland Refinery onderzoekt ook de verdere integratie van groene elektriciteit in haar processen.

Duurzaam energieknooppunt

Daarnaast wil het bedrijf in 2030 de stikstofuitstoot en het waterverbruik met minstens tien procent verminderen. In een volgende stap wil het de stikstofuitstoot en het waterverbruik halveren. In 2030 wil de raffinaderij tien procent minder fossiele grondstoffen (aardolie) gebruiken. Het bedrijf wil dit vervangen door hernieuwbare grondstoffen. In 2050 moet de hele raffinaderij draaien op hernieuwbare grondstoffen en volledig circulair zijn.

Zeeland Refinery heeft de ambitie om duurzaam energieknooppunt in Zeeland te worden. Hierbij zet het groene elektriciteit in, afkomstig van bijvoorbeeld offshore windmolenparken, en produceert het duurzame brandstoffen, groene waterstof en gebruikt het hernieuwbare grondstoffen.

Zeeland Refinery ligt in Nieuwdorp in het chemiecluster Zeeland. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan ongeveer 700 mensen in de regio en levert aan klanten in Nederland, België en Duitsland.

Foto: Dennis van Overbeeke/ Zeeland Refinery  – op de foto staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), en Jessica Hahn (Algemeen Directeur Zeeland Refinery)

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl