HomeArchiefGroene partijen willen inventarisatie sluiten alle kolencentrales
Jesse Klaver

Groene partijen willen inventarisatie sluiten alle kolencentrales

De motie van Jesse Klaver van Groen Links en Rob Jetten van D66 om het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales mee te nemen in de inventarisatie van maatregelen die voortvloeien uit de Urgenda Klimaatzaak is aangenomen. Ook de door Klaver voorgestelde resultaatverplichting van de 25 procent emissieverlaging in 2020 ten opzichte van 1990 kreeg voldoende bijval.

De Klimaatzaak van Urgenda ligt nog bij het gerechtshof, maar Groen Links en D66 sorteren al voor op de uitvoering van de eis voor terugdringing van broeikasgassen met 25 procent. Een van de opties om een groot deel van de twaalf procent broeikasgasdaling voor elkaar te krijgen, is alle kolencentrales te sluiten. Groen Links en D66 kregen het met een motie voor elkaar dat de optie in ieder geval wordt meegenomen in de berekeningen die de kamer zal doen zodra de klimaatzaak definitief is.

Twaalf megaton

Tweede Kamerleden Jesse Klaver (Groen Links) en Rob Jetten (D66) constateerden dat het sluiten van vier van de vijf kolencentrales zorgt voor een klimaatwinst van twaalf megaton CO2. Net als Marjan Minnesma van Urgenda zien de Kamerleden dat er helaas weinig andere opties zijn waarmee het Urgendadoel kan worden gehaald. De eigenaren van kolencentrales hebben aangegeven in gesprek te willen gaan over het vervroegd sluiten van hun centrales of bouwen ze om naar biomassacentrales. De Kamerleden verzochten de regering dan ook het sluiten van kolencentrales mee te nemen bij de inventarisatie van de maatregelen. De motie werd aangenomen.

Dertien procent daling

De eis van Urgenda en 886 mede-eisers is de uitstoot van kooldioxide in 2020 met ten minste 25 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Die eis lijkt nauwelijks haalbaar omdat cijfers van het RIVM laten zien dat in 2017 de uitstoot van alle broeikasgassen samen met dertien procent is gedaald ten opzichte van 1990. Marjan Minnesma zegt in de laatste editie van Utilities: ‘Er is een waslijst aan maatregelen die nu al kunnen worden genomen. Alle kolencentrales sluiten, dus niet alleen reeds afgeschreven centrales, zou al een grote hap nemen uit de huidige uitstoot.’

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl