HomeTransitieElektrificatieHavenbedrijf Rotterdam samen met TenneT en Stedin in strijd tegen krapte elektriciteitsnet
Tennet Stedin en Haven Rotterdam werken samen

Havenbedrijf Rotterdam samen met TenneT en Stedin in strijd tegen krapte elektriciteitsnet

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met TenneT en Stedin om oplossingen te zoeken voor het volle elektriciteitsnet in het havengebied. In een Taskforce willen de partijen onderzoeken hoe ze meer ruimte voor bedrijven kan creëren.  

Nu steeds meer bedrijven overstappen op elektriciteit, staat er druk op de netwerkcapaciteit. Daarom zoekt het Havenbedrijf Rotterdam met TenneT en Stedin naar creatieve oplossingen om sneller te kunnen bouwen en het bestaande netwerk beter te kunnen inzetten. TenneT en Stedin lieten vandaag weten dat er de komende jaren sprake blijft van krapte op het elektriciteitsnet en er een wachtlijst geldt voor nieuwe aansluitingen in de Europoort, Botlek en Pernis. Op de Maasvlakte en in de Waal-Eemhaven is er nog wel capaciteit voor nieuwe aansluitingen. Naast de toenemende vraag, heeft het fluctuerende aanbod van elektriciteit door toename van wind- en zonne-energie invloed op de netcapaciteit.

Uitbreiding

TenneT en Stedin werken aan uitbreiding van het elektriciteitsnet in de regio, maar dit neemt meerdere jaren in beslag. Volgens de huidige planning rondt TenneT tussen 2027 en 2029 de belangrijkste uitbreidingsprojecten af. Tegen 2030 breidt TenneT de netcapaciteit in stappen uit met 2,5 keer de huidige capaciteit.

Korte termijn

TenneT, Stedin en het Havenbedrijf Rotterdam hebben nu een gezamenlijke Energy Board Haven en Industriecomplex opgericht. De drie partijen werken aan een programmaplan dat tot doel heeft om sneller te bouwen, beter te plannen en meer flexibiliteit te creëren. De New Energy Taskforce kijkt per knelpunt in het havengebied hoe ze met nieuwe oplossingen al op korte termijn ruimte op het net kan creëren. Hierbij kijken de partijen onder andere naar opslagmogelijkheden voor energie en het inzetten van reservecapaciteit. Ook kijkt de taskforce  of het mogelijk is om zogenoemde ‘Energy Hubs’ op te richten waarin bedrijven onderling capaciteit kunnen uitwisselen en optimaliseren.

Foto: Paul Martens

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl