HomeTransitieHavenbedrijf Rotterdam: ‘Waterstof uit Tasmanië biedt goede kansen’
Tasmanie

Havenbedrijf Rotterdam: ‘Waterstof uit Tasmanië biedt goede kansen’

Uit een gezamenlijke studie van Havenbedrijf Rotterdam en de regering van Tasmanië blijkt dat import van groene waterstof vanuit het eiland ten Zuidoosten van Australië goede kansen biedt. Het land heeft een groot potentieel aan windenergie, waardoor productie van groene waterstof goedkoop is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de transportkosten over de lange afstand relatief laag zijn en geen beperkende factor. Volgens het Rotterdamse havenbedrijf kan groene waterstof uit Tasmanië onderdeel worden van de importmix van waterstof uit verschillende landen.

Windenergie

De Tasmaanse regering en het Havenbedrijf Rotterdam ondertekenden in december 2021 een Memorandum of Understanding om de haalbaarheid van de export van groene waterstof naar Rotterdam te beoordelen. De studie toont onder andere aan dat de afstand van de Tasmaanse haven Bell Bay naar Rotterdam geen beperkende factor is. De kosten van transport overzee vallen weg tegen de relatief lage kosten voor de productie van groene waterstof in Tasmanië. Windenergie is overvloedig aanwezig en het land heeft ook een substantieel potentieel aan waterkracht. Er zijn bijvoorbeeld goede mogelijkheden voor grootschalige off-shore windparken in de Bass Straight ten noorden van Tasmanië.

Regierol

Belangrijk is dat de Tasmaanse overheid een regierol pakt in het verder ontwikkelen van de noodzakelijke infrastructuur en de opschaling van groene stroom- en waterstofproductie, allereerst om aan de lokale behoefte te voldoen en vervolgens voor de export. Nauwe samenwerking met Europa is cruciaal als het gaat om regelgeving en certificering voor export naar Europa.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl