HomeTransitieEnergiebesparingKabinet presenteert Routekaart Verduurzaming Industrie
routekaart verduurzaming industrie

Kabinet presenteert Routekaart Verduurzaming Industrie

Het kabinet heeft een routekaart voor de verduurzaming van de industrie opgesteld. De routekaart is onderdeel van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie en beschrijft de weg naar een groenere industrie en een veiligere leefomgeving. Het document dient om de industrie en de overheid te helpen om dit streven eerder te bereiken.

De routekaart richt zich in primis op de industrieclusters. Daar valt de belangrijkste winst te halen en daarom wordt er geïnvesteerd in de aanleg en aansluiting van energie-infrastructuur en voldoende groene energie. Een belangrijk onderdeel is de zogenaamde maatwerkaanpak. Hierin presenteren de twintig grootste industriële uitstoters concrete plannen om de emissies te reduceren. De overheid spant zich in om de randvoorwaarden te creëren. Inmiddels heeft de overheid al met zeven partijen een intentieverklaring ondertekend. Afgelopen week nog zijn intentieverklaringen ondertekend met AnQore en Yara.

Duidelijkheid

Vanuit het programma wordt samengewerkt met provincies en netbeheerders om ervoor te zorgen dat deze bedrijven met concrete verduurzamingsplannen daadwerkelijk in staat worden gesteld om deze uit te voeren. Met de betrokken industriële bedrijven zijn inmiddels gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om met maatwerk sneller hun uitstoot te verminderen. Het kabinet wil voor 2024 duidelijkheid hebben over de ambities van de bedrijven. De betrokken bewindslieden willen dan ook voor die tijd intentieverklaringen tekenen met de bedrijven.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl