HomeTransitieEnergiebesparingOverheid neemt regie met Nationaal Programma Verduurzaming Industrie
Emissie Nederlandse industrie

Overheid neemt regie met Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

De overheid gaat meer regie nemen om de industrie versneld te verduurzamen. Het kabinet introduceert een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie om verschillende initiatieven meer samenhang te geven.

Minister Adriaansens (EZK) ziet dat bedrijven investeren in duurzame technologie. Maar om internationaal koploper te worden moeten alle inzet beter op elkaar aansluiten en onzekerheden worden weggenomen. Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie beoogt om sneller en beter besluiten te nemen en op de juiste manier en in de juiste volgorde uit te voeren.

Vijf industriële regio’s

Minister Jetten wijst specifiek op de vijf industriële regio’s, Noord-Nederland, het Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland-West-Brabant en Chemelot in Limburg waar veel winst te behalen valt. ‘Bij de aanpassingen van (energie)netwerken richt de overheid zich eerst op deze gebieden. Voor de industrie die buiten deze vijf geografische clusters ligt, zal in het programma een aanpak meer op maat worden uitgewerkt, in samenwerking met de provincies.’

Routekaart

Met de introductie van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie neemt het kabinet een sterkere regie op het verduurzamen van de industrie. Er is een stuurgroep opgericht waarin het kabinet, medeoverheden, bedrijfsleven en netbeheerders vertegenwoordigd zijn. Het doel hiervan is om de energietransitie te versnellen. Overheid en bedrijven moeten vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten en besluiten nemen binnen de hele keten. Het programma richt zich vooral op het op de juiste manier en in de juiste volgorde uitvoeren van plannen. Er wordt gewerkt aan een routekaart die hier invulling aan gaat geven.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl