HomeInfrastructuurTenneT start met aanleg 700 kilometer-lange hoogspanningsleiding SuedLink in Duitsland
Start aanleg SuedLink

TenneT start met aanleg 700 kilometer-lange hoogspanningsleiding SuedLink in Duitsland

De bouw van SuedLink in Duitsland is deze week officieel van start gegaan. Deze nieuwe hoogspanningsleiding krijgt een lengte van ongeveer 700 kilometer en loopt van het Noorden naar het Zuiden van Duitsland. TenneT is verantwoordelijk voor het noordelijke deel en de converters in Schleswig-Holstein en Beieren. In totaal is een investering van tien miljard euro gemoeid met de SuedLink-aanleg.

Na een uitgebreide plannings- en goedkeuringsfase is de bouw van SuedLink in Noord-Duitsland begonnen. SuedLink kreeg de belangrijkste bouwvergunning voor het gebied rond de Elbe pas half augustus. COO Tim Meyerjürgens geeft aan trots te zijn op de start van de bouw en de snelheid waarmee de werkzaamheden, na het verkrijgen van de vergunning, zijn gestart. ‘Nu moeten we het tempo erin houden om geen tijd te verliezen en in 2028 in bedrijf te kunnen gaan.’

Windenergie

De SuedLink verbinding zorgt ervoor dat duurzame elektriciteit vanuit Noord-Duitsland beschikbaar wordt voor het Zuiden van het land. In de Noordelijke regio’s Niedersaksen en Schileswig-Holstein is een groot potentieel aan windenergie (on- en offshore) beschikbaar. Dankzij deze netwerkuitbreiding kan het zuiden ook profiteren van het groene energie-aanbod.

SuedLink

SuedLink

Elbe-kruising

De start van de bouw van de Elbe-kruising markeert het begin van de bouwwerkzaamheden die ongeveer vier en een half jaar zullen duren. De Elbe-kruising bestaat uit een tunnelstructuur van ongeveer vijf kilometer lang, waardoor de kabels van SuedLink de Elbe oversteken tussen Wewelsfleth in Schleswig -Holstein en Wischhafen in Nedersaksen. Om deze oversteek te kunnen maken, is een speciale tunnelboormachine gefabriceerd. In een volgende fase worden zes 525 kV stroomkabels door de tunnel getrokken en aangesloten op de ondergrondse kabels van SuedLink aan beide zijden van de Elbe.

Gelijkspanning

SuedLink maakt gebruik van gelijkspanning. Dit in tegenstelling tot reguliere hoogspanningsverbindingen waarbij gebruik gemaakt wordt van wisselspanning. Er is gekozen voor gelijkspanning omdat hierbij minder energieverliezen optreden over lange afstanden. Ook ver weg gelegen offshore windparken zijn aangesloten via gelijkspanning.

Voorbereiding

TenneT rondde de maatregelen ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden in Schleswig -Holstein al in juni 2023 af. Zo zorgde de netbeheerder onder andere voor de aanleg van een middenspanningsaansluiting voor de boormachine.

De tunnel is voorzien van een rails waardoor voertuigen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden gemakkelijk bij de kabels kunnen komen.

SuedLink Elbe crossing

SuedLink Elbe crossing

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl