HomeGrondstoffenCirculaire grondstoffenBouw groen gasinstallatie North Star Emmen in 2024 van start
Gasunie groen gas

Bouw groen gasinstallatie North Star Emmen in 2024 van start

De bouw van de groen gasinstallatie North Star op het GZI Next terrein in Emmen start maar verwachting in het laatste kwartaal van 2024. Het is de bedoeling dat dit gezamenlijke project van Engie, Shell en EBN in 2026 wordt opgeleverd.

North Star maakt deel uit van de duurzame energiehub GZI Next, waar nu al zonne-energie wordt geproduceerd. De nieuwe groen gasinstallatie krijgt een capaciteit van 39 miljoen ton groen gas per jaar. Naast groen gas, is het de bedoeling dat er in de toekomst ook waterstof wordt geproduceerd.

Waterstof

In dit project EMMHY, wil Shell een waterstoffabriek van 4,4 MW bouwen, waarmee het jaarlijks 600 ton groene waterstof per jaar kan produceren. Later kan dit worden opgevoerd naar 10 MW. Shell wil deze fabriek ook gebruiken voor het doen van onderzoek, onder andere naar de directe koppeling tussen de fabriek en de zonnepanelen op het terrein. Bij dit onderzoek is ook netbeheerder Enexis betrokken. De planning is dat Shell dit najaar nog de vergunning voor de waterstofinstallatie krijgt en de financiering rond heeft. Het bedrijf kan dan de definitieve investeringsbeslissing nemen. De installatie kan dan in 2025 worden opgeleverd.

Aansluiting

Gasunie heeft een nieuwe pijpleiding naar het Getec business park aangelegd voor het transport van waterstof. Dit jaar bouwt Gasunie bovendien installaties aan het begin- en eindpunt van de waterstofleiding. Vanaf dat moment kan de beoogde waterstoffabriek aangesloten worden op de waterstofleiding en vervolgens kan er waterstof getransporteerd worden naar Getec. Ook op het Getec terrein komt een voorziening voor het afnemen van waterstof. Hierover zijn de initiatiefnemers nog met Getec in gesprek.

M.E.R.

Voor de nieuwe groen gas-installatie op het terrein waar voorheen een gaszuiveringsinstallatie van NAM stond, worden momenteel de vergunningen voor de bouw aangevraagd. Op dit moment doorloopt het project de M.E.R.-procedure.  In de installatie zal ongeveer 70 procent mest en 30 procent andere reststromen worden verwerkt. In totaal zal het gaan om ongeveer 662.500 ton per jaar.

Gasunie start aanleg aardgas- en waterstofleidingen Emmen

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl