HomeTransitieNetbeheerders presenteren behoeften energietransitie
Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050

Netbeheerders presenteren behoeften energietransitie

Gasunie, TenneT en Netbeheer Nederland hebben vandaag de ‘Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050)’ gepresenteerd. In deze verkenning is in kaart gebracht hoe de energietransitie zich richting 2050 kan ontwikkelen. Daarbij is gekeken naar naar de toekomstige energiebehoefte en hoeveel technici, materialen en ruimte nodig zijn om de energienetten daarop aan te passen. Het nu gepresenteerde rapport geeft op basis van vier scenario’s inzicht in de impact op infrastructuur, ruimte, kosten, uitvoering en grondstoffen.

Netbeheerders investeren dit jaar gezamenlijk vijf miljard euro in de aanpassing van de energie-infrastructuur om deze geschikt te maken voor de energietransitie. Vanaf 2025 groeit dit naar acht miljard euro per jaar. Beperkende factoren zijn de hoeveelheid beschikbare materialen en het tekort aan technische vakkrachten.

Uit het rapport komt een aantal aanbevelingen naar voren:

– Er is snel, voldoende ruimte nodig voor de nieuwe energie-infrastructuur. Tot en met 2050 zijn 50 duizend nieuwe wijkstations nodig en 100.000 kilometer nieuwe ondergrondse kabels. Ook zijn grootschalige batterijsystemen onmisbaar. Hiervoor is ruimte binnen en buiten de bebouwde kom nodig en moeten de benodigde vergunningen geregeld zijn.

– Concrete plannen van gemeenten en provinciën helpen de versnelling. Bouwprojecten van netbeheerders hebben doorlooptijden die kunnen oplopen tot tien jaar. Het is van groot belang dat overheden concrete plannen maken over welke energiedrager op welke locatie komt en hoe ze deze op het net wil aansluiten. Tevens moet hierbij gekeken worden hoe deze inpassing kan bijdragen aan het in balans houden van het systeem.

– Maak investeringen die het systeem in balans brengen rendabel. Er moet meer regelbare productie en flexibiliteit in het energiesysteem beschikbaar komen. Momenteel is de markt voor het investeren in grootschalige batterijen en elektrolysers niet interessant genoeg. Door bijvoorbeeld subsidies of andere prikkels aan te bieden krijgt deze markt een impuls en kan het energiesysteem sneller en duurzaam in balans worden gebracht.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl